1.526
75

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Thomas von der Dunk: epigoon

Von der Dunk past de methode toe die Van Agt ook toepast bij zijn aanvallen op de PVV en Israël

Thomas von der Dunk is cultuurfilosoof en (internet)columnist van de Volkskrant. Mijn favoriet is hij niet; hij heeft mij te veel goedkope oorzaak-gevolg filosofietjes op zak. Zoals: de schietpartij in Alphen a/d Rijn was het gevolg van de ‘neoliberale verharding van de samenleving’ en ‘het apartheidsregime van Zuid Afrika kwam ten einde door de val van de Berlijnse muur’.

Dat bijvoorbeeld Cuba ondanks de val van de muur nog steeds een dictatuur is en dat er in niet-neoliberale landen veel ernstiger schietpartijen plaats vinden dan in Alphen a/d Rijn, zal Thomas niet verontrusten. Zijn suggestieve vergelijking van de PVV met de vroegere NSB is inmiddels ook vermaard. De NSB was nationalistisch en antisemitisch en hielp in de Tweede Wereldoorlog enthousiast mee Joden naar de gaskamers te sturen. De PVV is ook nationalistisch en anti-islam en zal dus bij de volgende wereldoorlog enthousiast meehelpen moslims te vermoorden. Historicus Thomas Von der Dunk schijnt overigens niet te weten dat de NSB tot ver in de jaren dertig helemaal niet antisemitisch was en zelfs vrij veel Joodse leden had.

Recent schreef Thomas dat hij niet zo’n medelijden had met een door Arabieren vermoorde Joodse familie, omdat die familie niet in  de staat Israël woonde, “maar (..) op het land van een ander die door een onwettige overheid  van dat land is beroofd”. Toen vielen vele, waaronder ook degelijke, critici over hem heen. Dat Geroofde Land, zoals Von der Dunk niet ophoudt de bezette Westoever woordspelerig te noemen, was toch door Israël veroverd op Jordanië die het weer van de Britten hadden geroofd, die het weer van de Turken hadden geroofd, die… nou ja, van wie is dat land eigenlijk? En, volgens het internationale recht dat Von der Dunk zelf zo graag ten tonele voert, is moord op burgers tijdens oorlogshandelingen toch gewoon moord?

Zijn reactie daar weer op gaf een mooi inkijkje in zijn geest. Eerst zet hij een stropopredenering op, in dit geval dat het not-done is met een be¬schuldi¬gende vinger naar Israël te wijzen, omdat Nederland lijdt aan een Holo¬caust-schuld¬complex. Vervolgens bestrijdt hij de stropop en voert de Palestijn op als slachtoffer van ons schuldgevoel. Dat in Nederland kritiek op Israël helemaal geen taboe is, weten we natuurlijk allemaal, ook cultuurfilosoof Thomas. Dries van Agt trekt in het land volle zalen met zijn anti-Israëlverhaal en mag geregeld zijn zegje doen op de vaderlandse verrekijk. De SP is openlijk anti-Israël en heeft met Anja Meulenbelt een part-time ambassadeur in de Gazastrook. Zelfs de vrijwel neoliberale PvdA heeft met Kamerlid Martijn van Dam een felle bestrijder van Israël.

Een ander kenmerk van Von der Dunk is dat hij het ‘internationaal recht’ alleen aanhaalt als argument als hem dat uitkomt. Het door Israël bezette gebied behoort aan Arabische Palestijnen toe, want de VN (‘internationaal recht’) heeft dat bepaald, maar onze cultuurfilosoof schrijft ook: “De stichting van Israël (is) te danken aan een toen nog zeer sterk door het Westen gedomineerde Verenigde Naties.” Uitspraken van de VN leiden kennelijk alleen tot rechtsgeldige uitspraken als hij ze kan goedkeuren.

Zijn redeneertrant is niet erg origineel: zijn confrater Dries van Agt past dezelfde methode toe. Net als Van Agt formuleert Von der Dunk wise-cracks op basis van onbewezen aannames over oorzaken en gevolgen. De extremistische standpunten die daar het gevolg van zijn, lijken vooral leuk voor de extremisten aan de andere kant van het politieke spectrum. Zij spugen inmiddels heel het internet vol met haatdragende stukken over Von der Dunk.

Alsof dat niet te veel eer voor hem is.

Geef een reactie

Laatste reacties (75)