4.192
30

Campagneleider Mobiliteit, Milieudefensie

Anne Knol is campagneleider Mobiliteit bij Milieudefensie. Eerder werkte
ze bij het RIVM. Knol promoveerde aan de Universiteit Utrecht op het
proefschrift 'Health and the Environment: assessing the impacts,
addressing the uncertainties'.

Tien misvattingen over milieuzones

Milieuzones voor personenauto's en bestelbusjes hebben veel stof doen opwaaien

Ze hebben al heel wat stof op doen waaien en leiden tot allerlei geruchten: milieuzones voor personenauto’s en bestelbusjes. In Utrecht mogen oude dieselauto’s en busjes sinds de invoer van de zone de stad niet meer in; Rotterdam volgt binnenkort. Rond de milieuzone in Utrecht liepen de gemoederen al zo hoog op dat er een rechtszaak is gevoerd over de houdbaarheid van de zone. De rechter liet de milieuzone voorlopig ongewijzigd. Met een milieuzone verbetert de luchtkwaliteit en beschermt de gemeente de gezondheid van duizenden inwoners. Helaas leiden de milieuzones tot een heleboel misvattingen en weerstand. Milieudefensie zet de grootste 10 fabels op een rij en vertellen meteen hoe het wél zit.

1 – Milieuzones zijn niet effectief. Integendeel. Milieuzones zijn een van de meest effectieve maatregelen die je als gemeente kan nemen om de lucht gezonder te maken. In Duitsland weten ze dat al lang. Milieuzones hebben daar in sommige steden, zoals Berlijn, gezorgd dat de hoeveelheid ongezonde roetdeeltjes met maar liefst de helft is afgenomen! Als je bedenkt dat oude diesels wel 20 tot 100 keer zoveel schadelijke deeltjes uitstoten als benzine- of lpg-motoren, dan is dat ook niet zo gek.

2 – Milieuzones zijn een melkkoe voor de gemeente. Helaas voor de gemeente, maar al het geld van eventuele boetes gaat rechtstreeks naar de staatskas, net zoals bij boetes voor andere verkeersovertredingen. Een gemeente heeft dus geen financieel voordeel bij boetes die in een milieuzone worden uitgedeeld.

3 – De kleine ondernemer wordt gepakt. Natuurlijk is het voor ondernemers vervelend als hun bestelbusje opeens niet meer overal mag rijden. Daar hebben gemeenten rekening mee gehouden. Er zijn allerlei subsidieregelingen van kracht zodat de investering voor ondernemers beperkt blijft.

4 – De overheid moet zich niet bemoeien met welke auto je rijdt. Dat klinkt leuk, maar de overheid is wel medeverantwoordelijk voor de leefomgeving en de gezondheid van haar inwoners. Gemeenten willen die beschermen. Uiteindelijk vinden we het ook heel normaal dat een auto waarvan de remmen niet werken de straat niet op mag. Gezien alle gezondheidsschade die de uitlaatgassen veroorzaken, is het minstens zo normaal dat een heel vervuilende auto de weg niet op mag.

5 – Het is schandalig dat mijn gehandicaptenvoertuig de stad niet meer in mag. Inderdaad, noodzakelijke voertuigen moeten een ontheffing krijgen. En dat gebeurt gelukkig ook voor dergelijke voertuigen! Check de site van de betreffende gemeente voor meer informatie.

6 – Ik rijd bijna nooit in mijn oldtimer. Dit is cultureel erfgoed! Auto’s met cultuurhistorische waarde die als liefhebberij in stand worden gehouden en maar een paar keer per jaar de garage uitkomen, krijgen in bijna alle gevallen ook een ontheffing. Ook hier geen probleem dus. Als je er toch wat vaker in wilt rijden, is het ook mogelijk om je auto uit te rusten met schonere technieken. Er zijn zelfs al oldtimers omgebouwd naar elektrisch!

7 – De stad bloedt dood als de auto er niet meer in mag. Ieder onderzoek toont aan: hoe leefbaarder de stad, hoe groter de economische vitaliteit. Natuurlijk moet de stad goed bereikbaar blijven, maar uitgebreid en schoon openbaar vervoer in combinatie met P&R voorzieningen kan daar prima voor zorgen.

8 – Mensen gaan omrijden en zo neemt de vervuiling elders alleen maar toe. Als een milieuzone goed wordt aangelegd (bijvoorbeeld het gehele gebied binnen de ring), dan is omrijden geen optie. Als dat wel zo is, moet de gemeente terug naar de tekentafel en de zone verbeteren. In het algemeen geldt gelukkig dat een milieuzone ook buiten haar grenzen leidt tot verschoning van de lucht. Daar rijden dankzij de milieuzone namelijk ook steeds minder vieze auto’s rond.

9 – De huidige invoering van milieuzones leidt tot wildgroei van verschillende maatregelen. Helaas, dit is wel een beetje waar. Omdat de landelijke overheid weigert om een coördinerende rol te spelen bij de invoer en handhaving van milieuzones, gaan de gemeenten zelf aan de slag. Hierdoor zijn de regels in de ene gemeente anders dan in de andere. Een steunende en sturende rol vanuit de nationale overheid, ook wat betreft de handhaving van milieuzones, zou veel verwarring schelen. Hier is dus werk aan de winkel voor Den Haag!

10 – De gemeente zou eerst eens wat aan al die scooters moeten doen. Daar moeten gemeenten inderdaad óók wat aan doen. Hoewel de bijdrage van scooters aan de totale hoeveelheid luchtvervuiling klein is, kunnen ze lokaal veel overlast veroorzaken en grote hoeveelheden ultrafijnstof (heel klein schadelijk fijnstof) uitstoten. Zowel Utrecht als Rotterdam kijken of ook scooters binnen de milieuzone kunnen vallen. Goed nieuws voor alle longen!

Geef een reactie

Laatste reacties (30)