1.588
42

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Tijd voor Immigrant Pride

Wat betreft de datum voor het houden van deze jaarlijkse parade is mijn voorstel te kiezen voor 14 oktober; de datum waarop het minderheidskabinet Rutte-Verhagen met gedoogsteun van Wilders werd beëdigd

Dit jaar vond weer een mooie Gay Pride plaats in het Amsterdamse. Het idee achter deze parade is om ieder jaar opnieuw de aandacht te vestigen op de gelijkwaardige behandeling van homo’s en lesbiennes en op het tegengaan van discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid. Ik roep de politiek en de betrokken maatschappelijke organisaties op om, vergelijkbaar met de Gay Pride, jaarlijks een ‘Immigrant Pride’ te organiseren. Deze parade is om verschillende redenen nuttig en noodzakelijk. Ook de steun van onze immigrante prinses Maxima voor het mogelijk maken van deze parade zou zeer waardevol zijn.

Zichtbaarheid en bekendheid
In Nederland wonen ruim een miljoen immigranten. Nederland is rijk aan diversiteit. In Amsterdam wonen mensen met ruim 150 verschillende nationaliteiten. In sommige delen van Nederland, zoals het noordoosten van het land, zijn de immigranten beduidend minder zichtbaar dan in andere delen van het land zoals de randstad. Die onzichtbaarheid draagt bij aan onbekendheid, en onbekend maakt onbemind.

Een jaarlijkse Immigrant Pride is een goede gelegenheid om de nationale zichtbaarheid en bekendheid van kleurrijk Nederland te bevorderen. Bovendien biedt deze parade een goede kans aan de immigranten uit verschillende landen om de handen in ineen te slaan om er samen een mooie happening van te maken en zich te presenteren aan Nederland. Noem het de Koninginnedag voor immigranten.

Immigranten kunnen op die dag Nederland kennis laten maken met hun cultuur, muziek, kunst, kleding, eten enzovoort. Van prachtige Perzische kunst tot smakelijke Turkse hapjes tot Argentijnse dans, tot mooie Poolse muziek, en de heerlijke Hongaarse goulash. De immigrant pride als een collectieve happening en als een gebaar tot begrip en tolerantie. Het is niet alleen maar kommer en kwel met immigranten, zoals sommige politici ons willen doen geloven.

Laat als immigranten Nederland tijdens deze parade in onze kleurrijke hoofdstad zien, horen, proeven en ervaren dat de immigratie inderdaad een verrijking is voor de Nederlandse samenleving, zoals minister Leers het vorig jaar zei, maar die vervolgens helaas teruggefloten werd door Rutte en Wilders.

Discriminatie
Een andere reden voor het houden van een jaarlijkse Immigrant Pride is om de aandacht te vestigen op de gelijkwaardige behandeling van immigranten en op het tegengaan van discriminatie. Hoewel het bij wet verboden is om bevolkingsgroepen te discrimineren op basis van hun afkomst, geloof of huidskleur, komt het helaas in de praktijk nog vaak voor.

Denk hierbij aan het Polenmeldpunt, waarbij een hele bevolkingsgroep werd gediscrimineerd, enkel op basis van hun nationaliteit. En alle immigranten uit niet West-Europese landen zullen worden geweigerd als de PVV het ooit in Nederland voor het zeggen krijgt. Over de hoofddoekjesbelasting en andere discriminatoire plannen gericht tegen de immigranten zullen we maar zwijgen.

Discriminatie van immigranten komt ook op andere vormen in de samenleving voor. Denk aan de uitspraken van de Commissie gelijke behandeling over de immigrante sollicitanten, die afgewezen worden door de werkgevers. Het komt ook vaak voor dat aan de immigranten de toegang wordt geweigerd tot gelegenheden, zoals discotheken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Geen scheidslijnen
Het kan niet zo dat de afkomst, geloof, ras of de huidskleur van iemand als reden wordt gezien om hem of haar te discrimineren, net als de seksuele geaardheid van iemand. Een jaarlijkse Immigrant Pride kan een goede gelegenheid zijn om hierop de aandacht te vestigen. En een stad als Amsterdam met meer dan 150 nationaliteiten is zeer geschikt daarvoor.

Wat betreft de datum voor het houden van deze jaarlijkse parade is mijn voorstel te kiezen voor 14 oktober; de datum waarop het minderheidskabinet Rutte-Verhagen met gedoogsteun van Wilders werd beëdigd. Op die dag maken we ieder jaar weer tijdens de immigrant pride kennis met kleurrijk Nederland, en zeggen we nee tegen discriminatie en vervreemding, en nee tegen scheidslijnen tussen de bevolkingsgroepen.

Dit artikel is ook verschenen in NRC Handelsblad. Volg Sander Terphuis ook op Twitter


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (42)