2.581
113

Oud-PvdA-leider

Job Cohen (Haarlem 1947) heeft in Groningen rechten gestudeerd. Na zijn studie heeft hij eerst tien jaar in Leiden gewerkt, waarna hij in 1981 vertrok naar de Universiteit Maastricht. Daar werd hij eerst hoogleraar en later Rector Magnificus. In 1993 werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers II. Hij keerde vervolgens weer terug naar Maastricht om in 1998 opnieuw staatssecretaris te worden, nu van Justitie. In 2001 werd hij burgemeester van Amsterdam, in 2010 werd partijleider en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Op 20 februari 2012 legde hij zijn functie neer.

Toenemende tweedeling vraagt om eerlijke keuzes

Het kabinet laat laagopgeleide mensen in de steek. Het grijpt niet in en ondersteunt niet, maar kijkt weg

De toenemende tweedeling in de samenleving baart me grote zorgen. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) constateert in haar advies ‘Nieuwe ronde, nieuw kansen’ dat de Nederlandse samenleving beweegt in een richting waarin hoger- en lager opgeleiden gescheiden van elkaar leven en elkaar steeds minder tegenkomen in de buurt of op school. We moeten juist voorkomen dat deze kloof steeds groter wordt en dat mensen steeds meer langs elkaar heen gaan leven. Het is mijn ambitie mensen te laten meedoen.

De wijkaanpak heeft de afgelopen jaren laten zien dat dat mogelijk is. Tal van initiatieven en ideeën van bewoners zijn uitgevoerd. Mensen voelen zich weer verantwoordelijk voor hun eigen buurt en hebben er invloed op. Een ander voorbeeld is de aanpak van de economische crisis met als resultaat dat Nederland de laagste werkloosheid van Europa heeft.

De keuzes van dit kabinet leiden tot een grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Mensen met een arbeidshandicap worden aan hun lot overgelaten en raken afhankelijk van de bijstand. De bijstand gaat omlaag. Door de bezuinigingen op het passend onderwijs krijgen kwetsbare kinderen niet meer het onderwijs dat ze nodig hebben. Door het wegbezuinigen van de inburgering maken veel mensen niet meer de eerste stap in het Nederlandse onderwijs.

Het kabinet laat laagopgeleide mensen in de steek. Het grijpt niet in en ondersteunt niet, maar kijkt weg. Dat moet en kàn eerlijker. De wijkaanpak en de aanpak van de economische crisis hebben dat bewezen. Ik zal het kabinet daarom blijven bestoken met alternatieven en eerlijkere keuzes.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (113)