1.229
72

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Tofik Dibi en de taal van de macht

Een werkelijk democratische staat heeft de plicht om zijn burgers in staat te stellen om daadwerkelijk van hun rechten gebruik te maken

Tofik Dibi wil de bemoeienis van de overheid met de inburgering afschaffen. Dat vindt hij allemaal onzin en flauwekul. Het is de taak van de staat om iedereen ruimte te bieden om zichzelf te zijn zonder dat anderen daar schade of hinder van ondervinden. Dit is een traditioneel Nederlandse opvatting die alle steun verdient. Toch mag die niet tot de consequentie leiden dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken.

Een werkelijk democratische staat heeft de plicht om zijn burgers in staat te stellen om daadwerkelijk van hun rechten gebruik te maken. Dat gaat zomaar niet. Dan moet je de taal van de macht spreken en schrijven. Je moet bovendien een specifiek aantal gedragsregels kennen, een bepaalde manier van doen beheersen. Anders word je toch misverstaan en niet serieus genomen.

In ons land is het standaard Nederlands de taal van de macht. De overheid, de media en het onderwijs gebruiken die taal. Zonder behoorlijke kennis van het geschreven en formele Nederlands wordt het heel moeilijk om aanvragen te doen, onderhandelingen te voeren en belangrijke gesprekken te begrijpen zoals met een dokter, je baas of de vertegenwoordiger van een bedrijf die graag wil dat je ergens een handtekening zet.

Dit standaard Nederlands is zeker in de grote steden van steeds minder mensen de moedertaal. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam lijken wat dat betreft eerder op de toren van Babel nadat God voor die spraakverwarring had gezorgd. Daarom gebruiken mensen uit verschillende taalgroepen voor onderlinge communicatie in de praktijk ook Nederlands, bijvoorbeeld tussen Turken en Surinamers. Inmiddels ontwikkelen zich ook straattalen met dezelfde functie maar die zijn te arm om inzetbaar te zijn als breed communicatiemiddel. Zij zijn meer een bargoens voor jongeren.

Het standaard Nederlands is dan ook een onmisbaar hulpmiddel om in de democratische Nederlandse samenleving te functioneren. Daarom heeft iedereen er recht op om die taal – en de bijbehorende manier van doen – te leren. Het is aan de overheid om daar faciliteiten voor te bieden.  “Inburgering” is dan wel een mooi woord.

Let wel: het gaat daarbij niet om beschuit met muisjes, sinterklaas of voorlichting over onvolledige gezinnen, het gaat over sollicitatiemails schrijven, over zaken onderhandelen, over vergaderen, over de dingen des levens waarin een mens zich op de juiste manier moet kunnen laten gelden.

Alleen wie de taal van de macht op een goede manier gebruikt, krijgt de ruimte om zichzelf te zijn.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (72)