1.267
31

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Toppunt van overlast

Het gevoel van onbehagen knaagt soms aan me, hoe goed ik ook mijn best doe om erbij te horen en mee te doen in de samenleving

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuijzen van Zanten, heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Bij het aantreden van dit kabinet eiste Wilders dat de staatssecretaris haar tweede nationaliteit moest opgeven. Zij weigerde dat. De PVV-leider blafte toen een paar keer in de Tweede Kamer en ging vervolgens gewoon zitten en deed verder niks. Het blaffen heeft hij niet afgeleerd.

Als het om bijten gaat, zoekt hij zijn slachtoffers selectief uit, zoals de Poolse arbeiders die soms worden uitgebuit door de Nederlandse malafide uitzendbureaus. Dat de Poolse arbeiders tegen lage lonen het vuile werk doen, waarvoor veel Nederlanders niet te porren zijn, en dat zij soms worden uitgebuit, boeit hem niet. Het boeit hem evenmin dat er een probleem is op de arbeidsmarkt. Hij komt immers niet met oplossingen. Dit past ook in zijn strategie, want Wilders pakt niet de problemen aan, maar mensen.

Meer overlast
In dit artikel ga ik niet dieper in op het PVV-meldpunt. Daarover is in de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven. Het is te hopen dat de schade van dat meldpunt voor Nederland beperkt blijft; de economische schade en imagoschade. Premier Rutte heeft Wilders nu hard nodig bij de onderhandelingen voor de nieuwe bezuinigingen en houdt dus wezenlijk zijn mond. Vraag blijft of onze premier deze handelwijze van de PVV toelaatbaar vindt of niet.

Het is overigens opvallend dat zelfs de rechtse krant van Nederland, de Telegraaf, afgelopen donderdag schreef dat het PVV-meldpunt als enig doel dient de vreemdelingenhaat en de onverdraagzaamheid. Dit keer komt de kritiek toch echt van rechts.

In ruil voor zijn gedoogsteun heeft de PVV-leider van dit minderheidskabinet geëist te komen met maatregelen tegen allochtonen en moslims. Eén van die maatregelen betreft het opgeven van de tweede nationaliteit. Voordat hij naar de Raad van State vertrok, maakte Donner een regeling, waardoor allochtonen hun oorspronkelijke nationaliteit moeten opgeven voordat zij de Nederlandse nationaliteit mogen verkrijgen.

Wilders wil namelijk niet dat mensen van buitenlandse afkomst hun oorspronkelijke nationaliteit behouden. Dit is ook de reden van zijn oproep aan de staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten om haar Zweedse nationaliteit op te geven. Maar daar bleef het dus bij blaffen, omdat Wilders te laf was om een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris in te dienen. Reeds eerder diende hij wel een motie van wantrouwen tegen de voormalige staatssecretarissen Albayrak en Abu Talib over dezelfde kwestie. Hij is erg selectief.

Nog meer overlast
Het opheffen van de oorspronkelijke nationaliteit, zoals Wilders het wil, heeft tot gevolg dat de tweede en derde generatie allochtonen die in Nederland geboren zijn automatisch hun oorspronkelijke nationaliteit verliezen en dus worden geregistreerd als Nederlander. Zij zijn immers bij geboorte Nederlander. Maar dat vindt de PVV-leider niet goed. Hij wil dat deze mensen geregistreerd worden met vermelding van hun afkomst.

Reden voor registratie van de afkomst van die mensen is, zo zegt Wilders, om ze te kunnen traceren als het nodig mocht zijn. Ik zal die afgrijselijke geschiedenis met rust laten. Ik vrees echter dat de VVD en het CDA Wilders, vanwege de macht en gedoogsteun, steeds minder zullen tegenhouden in zijn plannen. Hij wil af van allochtonen en moslims. Door in het paspoort van bepaalde mensen de letter A, M of P te laten zetten, zijn die mensen goed traceerbaar, als het nodig mocht zijn. 

Persoonlijk
Hoewel mijn naam (Sander Terphuis) oer-Hollands klinkt, kom ik oorspronkelijk uit Iran. Ik ben op mijn 18de alleen naar Nederland gevlucht voor de vrijheid. Ik heb een hoge prijs betaald voor mijn vrijheid. Zelfs mijn naam heb ik veranderd om mij nog meer thuis te voelen in mijn vrije Nederland. Ik ben wat je noemt een nuchtere Hollander die de schouders eronder zet en volop meedoet in de samenleving. Ik ben dol op erwtensoep en Hollandse stamppot. Maar de Perzische keuken is ook niet verkeerd.

Hoe nuchter en optimistisch ik ook ben, raakt het mij toch persoonlijk wat Wilders soms roept. Ik heb geleerd dat je het kaf van koren moet scheiden en dat je niet iedereen over één kam moet scheren. Maar Wilders praat steeds over de allochtonen, de moslims en de Poolse arbeiders. Alsof die allemaal slechte mensen en criminelen zijn. Iedere keer komt hij weer aanzetten met problemen. Maar ons land heeft oplossingen nodig zodat we verder komen.

Dat gevoel van onbehagen knaagt soms aan je, hoe goed je ook je best doet om erbij te horen en mee te doen in de samenleving. Ik hoop dat mijn premier mij begrijpt. Hij zei immers dat hij de premier van alle Nederlanders wil zijn. Denk aan deze woorden Mark, als je straks met Geert aan de onderhandelingstafel zit over extra bezuinigen.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (31)