Laatste update 14:42
73
67

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Trump leert de wereld: atoomwapens maken loont

Atoomwapens maken het verschil; wie ze heeft kan met veel, zo niet alles, wegkomen

Als je wilt dat Donald Trump beleefd blijft, kun je het beste een atoombom onder zijn neus hangen. Het liefst met een stevige draagraket. Dat is de les die op veel plekken in de wereld – en in het bijzonder te Teheran – geleerd zal worden van de vertoning die in Singapore heeft plaats gevonden. Daar ging de president van de Verenigde Staten akkoord met een zinledige verklaring die in toon en stijl laat zien dat er is gewerkt met een Noord-Koreaans concept.

Algemeenheden
Het enige concrete dat Trump wist te bereiken is de belofte van Kim dat hij de stoffelijke resten van Amerikaanse gesneuvelden op zijn grondgebied meer dan zestig jaar na de wapenstilstand die de Koreaanse oorlog beëindigde, wil teruggeven. Voor het overige bestaat het document uit algemeenheden en goede bedoelingen die allemaal terug zijn te vinden in eerdere afspraken en intentieverklaringen met een handtekening van een der Kims of een ondergeschikte er onder.

Noord-KoreaDirect na de ondertekening sprak Trump lovende woorden uit over voorzitter Kim, die in sterk contrast stonden tot de schofferingen aan het adres van zijn Europese bondgenoten en de Canadese premier Trudeau. Warm drukte Trump de hand van de kleine dictator die nu en dan een klein bloedbad aanricht in zijn omgeving om de schrik erin te houden en een concentratiekampensysteem erop na houdt dat niet onderdoet voor wat de Nazi’s destijds op dit gebied presteerden. Deze thema’s heeft Trump maar niet aan de orde gesteld. Tijdens de langdurige persconferentie die Trump vervolgens gaf, herhaalde hij de lofprijzingen aan het adres van Kim, terwijl hij nog eens uitlegde waarom Trudeau niet deugde. Hij dacht dat Trump hem niet in de gaten had terwijl hij in het vliegtuig zat maar Canada zou het duur betalen. De president zei wel dat hij met zijn Noord-Koreaanse collega over mensenrechten had gepraat, maar specifiek werd hij niet. De triomf van de kwaadaardige dikzak uit Pyongyang was compleet.

Als je de atoomwapens wegdenkt, is Noord-Korea een klein land met nog geen dertig miljoen inwoners. De economie is vergelijkbaar met die van Zimbabwe terwijl de Zuid-Koreaanse tegenvoeters zich inmiddels hebben ontwikkeld tot een machtige industriële natie met grote wereldwijd opererende multinationals. Het begint nu ook met zijn mode en zijn muziek de internationale jeugdcultuur te beïnvloeden. Toch zat Trump bij Kim te slijmen. Toch was hij bereid te werken met een concept dat niet in Washington maar in Pyongyang was opgesteld.

Het is duidelijk: atoomwapens maken het verschil. Wie ze heeft kan met veel, zo niet alles, wegkomen. Zelfs als je een kleine prutser bent, word je dan door de president van het machtigste land ter wereld als een gelijke en als een heer behandeld. Het zou niet verbazingwekkend zijn als de atoommachten Pakistan en India binnenkort meer werk gaan maken van hun raketsystemen. Met een nucleair arsenaal achter de hand kun je het ver brengen in de wereld van Donald Trump. Dat maakt de boel er niet veiliger op.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (67)