Laatste update 22:54
2.569
78

Tweede Kamerlid GroenLinks

Na een studie internationaal recht in Amsterdam, vertrekt Van Tongeren naar Australië. Daar is ze directeur van organisaties voor daklozen, vluchtelingen en mishandelde vrouwen. Ook is ze oprichter en directeur van een centrum voor vreedzame conflictbemiddeling. Terug in Nederland werkt Van Tongeren bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en is ze directeur van een vrouwenopvang en een vestiging van de Sociale Dienst. Sinds 2003 is Liesbeth van Tongeren directeur van Greenpeace Nederland. Naast haar werk bij Greenpeace is ze bestuurslid van Women on Top en van een onderneming in duurzaam vastgoed. Ze werd in 2010 voor GroenLinks in de Tweede Kamer gekozen.

Ban Trumps schaliegas, bescherm burgers tegen klimaatverandering

Ergens deze week komt het allereerste schip met schaliegas uit de VS aan in de haven van Rotterdam

Foto: ANP

Nadat Trump aankondigde dat hij onder het het klimaatverdrag van Parijs uit wil, ontstond er een wereldwijde storm van protest. De Franse president, Emmanuel Macron, zei in een geweldige speech “make earth great again”. Tegelijkertijd biedt Macron klimaatwetenschappers uit de Verenigde Staten een veilige haven in Frankrijk aan. Als kers op de taart lijkt Europese klimaatsamenwerking met China ook nog eens vorm te krijgen. Zelfs onze premier Rutte, die tot voor kort niet veel interesse had in carbon budget of fossil fuel divestment, spreekt opeens het Nederlandse bedrijfsleven aan op hun makkelijke klimaatpleidooi. Hij verwijt onze captains of industry dat ze nog niet het begin hebben van een concrete agenda met voldoende maatregelen voor CO2-vermindering.

In diezelfde weken komt dus stilletjes het eerst schip met Trumps schaliegas aan in Rotterdam. Schaliegaswinning zorgt in de VS op grote schaal voor drinkwaterverontreiniging en aardbevingen. Verder stelde de NASA vast dat de broeikasgasuitstoot bij de winning van schaliegas erg hoog is.

Vanwege die negatieve gevolgen wordt in Nederland de winning van schaliegas al zeven jaar succesvol tegengehouden. Meer dan 300 gemeentes en 10 provincies willen geen schaliegaswinning op hun grondgebied. Andere EU-landen, waaronder Ierland, Frankrijk en Duitsland, hebben inmiddels wetten die schaliegaswinning verbieden. In Polen kwam het tot mislukte boringen en in het Verenigd Koninkrijk is er veel verzet.

Toch lijkt niemand er een probleem mee te hebben dat we Trumps schaliegas onze havens binnenlaten en verhandelen. Rotterdam is al de grootste kolenhaven van Europa en één van de grootste oliehavens. De Rotterdamse haven wil tientallen miljoenen investeren om ook de grootste dieselhaven te worden, schreef het Financieele Dagblad vorig jaar.

Het is terecht dat Nederlandse bedrijven, burgers en politici protesteren dat de leider van de “Vrije Wereld” zich aan het klimaatverdrag wil onttrekken, maar zouden we ook niet zelf iets meer moeten doen? Er is van tijd tot tijd protest in de Rotterdamse en Amsterdamse havens door actiegroepen zoals Code Rood op 24 juni a.s., en eerder ook Milieudefensie en Greenpeace. De Tweede Kamer stelt vragen over Noordpool- en teerzand-olie, en nu ook over schaliegas dat via onze haven verhandeld wordt.

Ook gemeenteraden zijn druk bezig met vragen en nemen moties aan, zoals bijvoorbeeld een motie van GroenLinks, dat er vanaf 2030 geen kolen meer de Amsterdamse haven in mogen. Maar het is nog geen sluitende lijst maatregelen.

Zullen we samen met Rutte aan de bedrijven in onze havens vragen wat hun concrete agenda is om het verdrag van Parijs na te leven?

De haven van Rotterdam steunt dit vast ook want op hun eigen website schrijven ze dat ze de ambitie hebben om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Nu alleen die set concrete maatregelen nog waar premier Rutte zo terecht naar vroeg. Misschien om te beginnen Trumps schaliegas eens in Trumps land laten?

Geef een reactie

Laatste reacties (78)