Laatste update 11:42
6.133
59

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Tut hola, halve gare en zakkenwasser laten zich door uiterst rechts intimideren

Wat een angst! Wat een lafheid!

De macht van de uiterst rechtse partijen neemt toe nog voordat zij in de gemeenteraden gekozen zijn. Het niet aflatend gebrul in de sociale media heeft de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren zo bang gemaakt dat ze niet meer mee durven lopen in de antiracisme demonstratie die het 21 maart comité in Amsterdam organiseert. Men kan zich niet verenigen met het manifest dat dit comité heeft  uitgevaardigd. Laten we van dat vreeswekkende document eens kennis nemen.

De achterliggende decennia hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Nederland en elders in de wereld.
Oprukkend neoliberalisme heeft daarbij geleid tot een grotere polarisatie op de maatschappelijke voorzieningen. Op mondiaal niveau is het centrum van de economische macht aan het verschuiven, weg van het Westen. Dit alles gaat met de nodige politieke en militaire spanningen gepaard. Daar is een om zich heen grijpende bestuurlijke crisis bijgekomen: de heersende elites blijken in afnemende mate in staat
om economische, politieke en bestuurlijke problemen te managen.
Het gevolg is dat een groeiend aantal mensen in een onzekere sociaaleconomische situatie leeft en voor zichzelf en anderen een onzekere toekomst ziet.
In Nederland hebben rechtse populisten als Leefbaar Rotterdam, de PVV en Forum voor Democratie de afgelopen jaren met succes op deze gevoelens van onzekerheid weten in te spelen. Daarbij hebben zij hele bevolkingsgroepen als de oorzaak van de problemen neergezet. Men verschuilt zich achter politieke thema’s als immigratie, integratie en veiligheid, en richt zich in vaak openlijk racistische termen tegen
vluchtelingen en moslims. Gevestigde partijen gaan hier in toenemende mate in mee. Politieke polarisatie en groeiende onverdraagzaamheid die daarvan het gevolg is geweest, pakken slecht uit voor emancipatiebewegingen van onder meer migranten- gemeenschappen, zwarte activisten en LGBTI-ers.
Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Die zijn meer dan ooit van belang. Want rechts-populistische partijen zullen – na hun entree in het Parlement en in Provinciale Staten – ditmaal proberen in meer gemeenten dan voorheen een machtspositie te verwerven.
De opstellers van deze oproep zien dit – in combinatie met de groeiende invloed van populistisch-rechts in de media – als een gevaarlijke ontwikkeling die door ons samen gestopt moet worden. De simplistische, onjuiste en vaak openlijk racistische ‘antwoorden’ van rechtse populisten zullen ons alleen maar verder van huis brengen.
Wij strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en tégen discriminatie en racisme. Wij zijn solidair met al diegenen die voor onderdrukking en oorlogsgeweld hebben moeten vluchten.
Wij werken toe naar een landelijke demonstratie op 18 maart in Amsterdam. Steun de campagne van het Comité 21 Maart en onderteken deze oproep !
uiterst rechts
Jaren 20. Amsterdamse kalkploeg van de Sociaaldemocratische
Arbeiderspartij

Nou, daar is geen woord Frans bij. De spijker op de kop geslagen. De tegenstanders aangewezen. De grote problemen van de samenleving op heldere wijze onder woorden gebracht. De slachtoffers gedefinieerd. Iedereen met een warm kloppend hart voor een werkelijk democratisch Nederland kan zich hier zonder meer achter scharen.

Niet echter de gevestigde linkse partijen. Een of andere tut hola, Marjolein Moorman van de PvdA. Lijsttrekster in de hoofdstad van deze tegenwoordig door God op dagelijkse basis gestrafte natie, vindt het onjuist om specifiek te demonstreren tegen het Forum voor Democratie. Een halve gare van de Partij voor de Dieren, Jonas van Lammeren acht het ondemocratisch om te demonstreren tegen een andere politieke partij. Een zakkenwasser van de SP beweert dat de demonstratie eenzijdig gericht is op de gemeenteraadsverkiezingen. De uitdrukkingen tut hola, halve gare en zakkenwasser zijn na kalme overweging en rijp beraad opgeschreven. Wat een angst! Wat een lafheid!

Elk fatsoenlijk mens is tegen racisten in de raad. Die is er tegen dat Forum voor Democratie, de PVV of Leefbaar Rotterdam verkiezingsoverwinningen behalen omdat zij een beleid voorstaan dat de samenleving niet verbindt maar splijt. Daarom spannen zij zich in om de kiezers zoveel en zo duidelijk mogelijk voor te lichten over de noodlottige koers die de voorlieden van deze partijen bepleiten ook al hebben zij nog zo’n lekker strak kontje. Zij gebruiken daarvoor de sociale media. Zij plakken op klassieke wijze de stad vol, waarbij zij een kat en muisspel spelen met de prinsemarij die probeert het wildplakken te voorkomen en te beboeten. Wie weet nog hoe je een emmer waterglas moet maken? Zij kalken hun leuzen voor vrijheid en democratie overal tot en met de gracht waar dr. Baudet woonachtig is. Dat heet verkiezingsstrijd.

En zij organiseren demonstraties. Die vinden plaats aan de openbare weg en dan voegen zich altijd wel rare kwibussen bij de stoet. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje en het gebeurt zeker in Amsterdam.

Het is volkomen normaal en democratisch dat je op straat vreedzaam demonstreert tegen partijen die het omgekeerde beweren van wat jij juist, menselijk en democratisch acht. Pas nog organiseerde de PVV zo’n betoging in Rotterdam met tal van beledigende leuzen aan het adres van de tegenstander. Niks aan de hand. Moet kunnen in een vrij land. Ze liepen tegen een tegendemonstratie aan, zoals dat hoort in een stad waar zeer verschillende denkbeelden leven over wat een prettige manier van leven is.

Rotterdamse verkiezingsbakfiets van de Revolutionair
Socialistische Arbeiders Partij

PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn gewoon teruggeschrokken voor het kabaal van uiterst rechts dat een naar incident in Amsterdam Noord heeft aangegrepen om het organiserend 21 maart comité verdacht te maken en de demonstratie te saboteren. Wat ze ook lullen over hoe antiracistisch ze wel niet zijn en hoe vreselijk ze gaan debatteren mochten FvD e tutti quanti tot de gemeenteraad doordringen. De lokale leiding van de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren hebben zich daardoor laten intimideren. Ze moeten niet denken dat ze daarmee bij de raadsverkiezingen een stem voor zichzelf behouden die anders naar PVV, FvD of Leefbaar Rotterdam was gegaan. Integendeel, zij hebben die partijen gelijk gegeven en daardoor kiezers voor hun grootste tegenstanders gewonnen. En ze hebben zich ook nog aan laten leunen dat zij eigenlijk antidemocratisch zijn en zich alleen maar in weten te houden onder druk. Godsammekrake, weet je hoe ze dat bij Jinek noemen? Een PR disaster.

En als je dan vindt dat je niet moet demonstreren onder de aegis van een comité dat een mantelorganisatie lijkt van de Internationale Socialisten, zeg dat dan. Wees dan eerlijk. Kom er open voor uit dat je weigert achter de spandoeken en manifesten van trotskisten aan te lopen hoe verdienstelijk de inhoud daarvan voor de gelegenheid ook is. Omdat je met zulke trotskisten samen niet gezien wilt worden. Aangezien wie met pek omgaat ermee wordt besmet. Er heeft zich trouwens naast eerwaardige instanties zoals de FNV jongeren menig samenwerkingsverband van haarklovers op radicaal links en/of antiracistisch gebied achter dit manifest opgesteld. Zelfs verenigingen met wier leden ik het hier wel eens aan de stok heb en niet zo zuinig ook, prijken op die lijst. Nou en?

Vroeger had men zeker in de hoofdstad wel een zekere waardering voor dat soort sektarische groepjes, aan wie een kippendrift niet ontzegd kon worden en die onlosmakelijk deel uitmaakten van de couleur locale. Behalve bij de CPN waar iedereen een verrader was die het woord van Paul de Groot niet precies genoeg sprak met alle punten en komma’s erbij. En men liet zich niet intimideren als de reactie mama begon te roepen vanwege enge schaduwen op het gordijn zoals de Baudets, de Nanninga’s and the likes of them nu weer doen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (59)