3.243
48

Docent Erasmus Universiteit Rotterdam

Gijsbert Oonk (1966) is universitair hoofddocent geschiedenis van Afrika en Azië aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is redactielid van Geschiedenis Magazine en als onderzoeker verbonden aan de School of Oriental and African Studies (SOAS, London) en de Centre for Indian Studies in Africa (CISA), University of the Witwatersrand (Wits), Johannesburg. Hij is gespecialiseerd in migratie, burgerschap, identiteit, beeldvorming, gelijkheid en ongelijkheid, sport, nationalisme, kolonisatie en dekolonisatie en wereldgeschiedenis. In het Nederlandse publieke debat schrijft hij over belangrijke leermomenten uit de geschiedenis. Zijn motto is: if you don’t know your past, you get lost in the future. Met andere woorden: geschiedenis is de morele navigatie van onze samenleving

Twee vragen aan Halbe Zijlstra

En een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk op de lange termijn

De VVD blijft krampachtig omgaan met vluchtelingenvraagstuk. Ze worden op rechts ingehaald door de PVV en ze willen niet toegeven aan links. Wetenschappelijke literatuur over migratie en integratieprocessen wordt vermeden. ‘Fact free opinion’ vierde weer hoogtijd in het gesprek met Pauw maandagavond. Ook de interviewer Pauw lijkt niet geïnteresseerd –of niet bij machte?- om fundamentele nieuwe vragen te stellen. Dus kon Halbe Zijlstra weer zijn gang gaan.

“De kosten van de woningmarkt lopen op. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimum niveau voor de vluchtelingen.” Hij vergeet er bij te zeggen dat de tekorten op de woningmarkt al meer dan 5 jaar een kwestie zijn. En deze zijn niet het gevolg van de vluchtelingen, maar van het neo-liberale beleid van de afgelopen jaren. Hij vergeet te benoemen dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de vermeende aanzuigende werking van een humaan asiel beleid. Migratie en de woningmarkt houden zich niet aan het neoliberale wereldbeeld van de VVD. Voor de liefhebbers adviseer ik het op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde blog van Hein de Haas.

Tot drie keer toe benoemde Zijlstra het (correcte) feit dat er wereldwijd 50-60 miljoen vluchtelingen zijn. En ik ben het met hem eens dat die vooral in de regio moeten worden opgevangen. Mijn eerste vraag aan Zijlstra is: hoeveel extra geld stelt de VVD en het kabinet beschikbaar om dit mogelijk te maken? Tot dusver wilde de VVD vooral korten op ontwikkelingssamenwerking, maar wellicht heeft de urgentie van de vluchtelingen problematiek de VVD laten inzien dat het niet meer om een Afrikaans of probleem gaat, zoals Rutte eens stelde.

Mijn tweede vraag aan Zijsltra is: waarom hij tot drie keer toe het getal van 50 miljoen benoemde en de enige oplossing die hij had is om het asielbeleid te versoberen. Als je al een mondiaal probleem benoemt kom dan ook met een mondiale oplossing . Als we accepteren dat de huidige situatie verre van ideaal is; dat dichte grenzen niet haalbaar zijn en dat open grenzen te radicaal zijn, zeker op korte termijn. Wat moeten we dan doen?  Een mogelijke oplossing komt van de hoogleraar politieke filosofie Joseph Carens.  Carens vind dat de UNCHR een mondiale verdeelsleutel moet maken voor alle vluchtelingen in de wereld. Vluchtelingen zijn geen Europees of Afrikaans probleem, het is een mondiaal probleem dat mondiaal moeten worden aangepakt. Natuurlijk zitten ook hier haken en ogen aan. Het blijft een lastig vraagstuk. Maar een mondiaal probleem kun je echt niet lokaal oplossen. We accepteren nu de quota van de Europese Unie. Dat is wellicht een eerste stap naar een mondiaal quotasysteem. In dit systeem moet een verrekening komen van de lasten. De landen die de meeste vluchtelingen opvangen, krijgen het meeste geld om dat op een goede manier te doen. Op die manier is er geen incentive om hier naar toe te komen. Dat moet de VVD aanspreken.

Geef een reactie

Laatste reacties (48)