1.196
12

Theatermaker, neerlandica, trainer Verbindende Communicatie

Hester Macrander is een Nederlands cabaretière, theatermaker, theaterregisseur en publicist. Macrander volgde een opleiding tot regisseur en docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem.

U kunt woensdag niet afrekenen met Rutte II

Als de landelijke politiek zo graag iets met deze verkiezingen te maken wil hebben, had ze de bestuurlijke tussenlaag al lang grondig op de schop genomen

Woensdag 18 maart 2015 mogen we weer: stemmen! Kopstukken van landelijke partijen suggereren dat u woensdag kunt afrekenen met het huidige kabinet. Op tv ziet u mannen als Pechtold, Wilders, Rutte, Samsom en Haersma Buma elkaar in de haren vliegen en vliegen afvangen. De gemiddelde burger in dit land weet onvoldoende waartoe zijn of haar gang naar de stembus woensdag dient, dus de opkomst zal wel weer ‘historisch laag’ zijn.

Die onwetendheid ligt voor een deel aan de burger zelf, maar in belangrijker mate aan de landelijke politiek. Die hamert erop dat wij woensdag indirect de samenstelling van De Eerste Kamer bepalen. Dat is een van de aspecten, maar niet de essentie van deze verkiezingen.

U weet eigenlijk ook wel beter: het gaat om de bestuurlijke tussenlaag, waar u mede kunt bepalen hoe twee bestuursorganen er qua politieke kleur uit gaan zien:  Provinciale Staten en het waterschap. Het inmiddels traditionele geringe enthousiasme onder kiezers hiervoor is begrijpelijk, want tussen gemeente en rijk ligt een wereld die verdeeld en onoverzichtelijk is.

Als de landelijke politiek zo graag iets met deze verkiezingen te maken wil hebben, had ze de bestuurlijke tussenlaag al lang grondig op de schop genomen. Het takenpakket van de waterschappen is overzichtelijk en beheersbaar: zorgdragen voor waterkwaliteit en – kwantiteit en zorgen voor goede waterkeringen (dijken). Het zijn taken waarover geen scherp verdeeld politiek inzicht bestaat, dus waarom hier een politieke arena van maken?

De provincie heeft een wat uitgebreider takenpakket, waarbij ruimtelijke ordening de boventoon voert. Dan weet u welk criterium u woensdag moet hanteren. Naast deze beide bestuurslagen is er echter een groeiend aantal ‘regio’s’, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, daarbinnen regelen gemeenten onderling weer veel gezamenlijke taken en diensten. Zowel lokale rekenkamercommissies als de Nationale Rekenkamer hebben hun zorgen hierover geuit, omdat wat hier gebeurt nauwelijks democratisch te controleren is. Een democratisch defectje dus.

Deze bestuurlijke ratjetoe tussen gemeenten en rijk zou door het kabinet en de Tweede Kamer eens aangepakt moeten worden. Minister Plasterk kwam hiervoor met het idee van de ‘superprovincie’, wat hem helaas een forse dosis kritiek opleverde. Wat nodig is, is een heldere structuur in deze tussenlaag, zodat de kiezer weet waar het voor staat. Daarnaast moet het mes worden gezet in de enorme hoeveelheid politieke ambtsdragers, wat weer behoorlijk wat geld bespaart.

Neemt politiek Den Haag de kiezer en de democratie serieus, dan maakt men per direct werk van hervorming van oude, versleten bestuurlijke structuren en onduidelijke nieuwe vormen, in plaats van dat de kopstukken elkaar op tv vliegen afvangen ten behoeve van meer stemmen.

Voor de duidelijkheid: u kunt woensdag dus niet afrekenen met het huidige kabinet en u kunt ook Rutte niet naar huis sturen, of Samsom zijn biezen laten pakken. Dat daar in de media het accent op ligt, toont vooral aan dat de landelijke politici minder waarde toekennen aan een werkelijk democratisch politiek proces -en dus aan de stem van het volk- dan zij u op televisie willen doen geloven.

Hester Macrander schreef dit opiniestuk samen met Gertjan Kleinpaste, bestuurslid GroenLinks.


Laatste publicatie van Hester Macrander

  • Rook

    Verhalen

    November 2010


Geef een reactie

Laatste reacties (12)