1.135
93

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Uri

Een paar woorden wijdde Rosenthal aan de schending van mensenrechten in Libië. Veel langer sprak hij over de mogelijke toestroom van vluchtelingen. Mag ik dat stuitend vinden? 

Uri Rosenthal is crisismanager. Hij bluste de afgelopen jaren regelmatig brandjes en branden, zowel in het land als in zijn eigen partij (VVD). Zo stond hij Rutte bij toen die de dwarsliggende Verdonk de partij uit kieperde, hielp hij hem een nieuw beginselprogramma te schrijven én smeedde hij als informateur een coalitie met de PVV en CDA.

De gebeurtenissen in Libië van de afgelopen dagen benadert Rosenthal ook als crisismanager. Een paar woorden wijdde hij gisteravond in het nieuws aan de flagrante schendingen van mensenrechten die volgens VN-woordvoerders zelfs kunnen neerkomen op misdaden tegen de mensheid. Veel langer sprak hij echter over de angst voor de mogelijke toestroom van vluchtelingen uit Libië, en dat we in Europa toch niet de deur op een kier moeten zetten om al die ‘gelukzoekers’ binnen te laten.

Mag ik dat stuitend vinden? Ja, dat mag. EU ministers waarschuwde vandaag dat misschien wel 750.000 Libiërs hun toevlucht kunnen zoeken in Europa. De beelden van gisteravond, die soms zo gruwelijk waren dat ze nu nog steeds op mijn netvlies staan gebrand, laten zien dat grote delen van de bevolking van Libië ernstig vervolgd wordt voor hun politieke overtuiging. Dat is één van de grondslagen op welke een asielzoeker zich mag beroepen als het asiel aanvraagt.

De Europese Unie en Khaddafi hadden eerder al afspraken gemaakt over asielzoekers: 650 miljoen euro kreeg de Libische leider als hij zijn grenzen en kust beter in de gaten zou houden, zodat asielzoekers uit Sub-Sahara landen niet meer in gammele bootjes de Middellandse Zee zouden oversteken. Deze afspraak staat nu natuurlijk onder druk, maar dat mag nog geen reden te zijn om de grenzen nog verder dicht te schroeven.

Rosenthal is absoluut geen domme man. Hij moet weten dat er zoiets bestaat als het Internationaal Vluchtelingenverdrag uit 1951, één van de eerste mensenrechtenverdragen. Dat verdrag draagt staten op om diegene die het meest kwetsbaar zijn, die de bescherming van hun eigen land kwijt zijn en derhalve zijn aangewezen op de hulp van de internationale gemeenschap te beschermen. In plaats van dat hij de EU ministers bij elkaar roept om afspraken te maken over hoe ze om kunnen gaan met de influx van deze mensen (veel van hen zullen waarschijnlijk in Italië terechtkomen), laat hij enkel zien hoe klein Nederland kan zijn.

Het wordt tijd dat Uri ophoudt crisismanager te zijn, en zijn taak als minister van Buitenlandse Zaken serieus neemt. Daar hoort ook het bevorderen van vrede, veiligheid en welvaart bij, in lijn met internationale verdragen en afspraken.

Geef een reactie

Laatste reacties (93)