1.729
14

Historicus

Dennis van Lammeren werkte jaren als boekhouder in de bedrijfswereld, is wetenschappelijk omnivoor en studeerde in 2014 af bij de Universiteit van Amsterdam in de Research Master Geschiedenis.

UvA-bestuur zakt voor onderwijsfilosofie

Bekende wetenschappers uit de afgelopen eeuw hadden wél hun handtekening gezet onder de eisen van de Bungehuis-bezetters

De bezetting van het Bungehuis van de UvA is voorbij. Ondanks de volhardendheid van de studenten heeft de politie het gebouw dinsdag ontruimd. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de actie een stille dood sterft. Er valt voor eenieder genoeg van te leren voor de komende jaren. Opvallend genoeg is de leerbehoefte van het UvA-bestuur tot dusver afwezig gebleken.

Het UvA-bestuur heeft tot op heden weinig interesse getoond in wetenschappelijke vooruitgang, met name als het gaat om het onderwijs zelf. Kennis van onderwijsfilosofie en kritische pedagogiek lijkt nagenoeg afwezig te zijn. Zo had men kunnen opmerken dat verscheidene bekende wetenschappers uit de afgelopen eeuw hun handtekening onder de eisen van de bezetters hadden gezet. Onder andere, wellicht de bekendste onderwijsfilosoof, de Amerikaan John Dewey.

Democratisering van het onderwijssysteem
Dewey zocht in zijn werk een manier om democratisering door te voeren in het gehele onderwijssysteem. Zijn ideeën vinden we terug in de doelen van de bezetters van het Bungehuis. Voor Dewey vormde democratisering van het onderwijs een basis voor sociale vooruitgang in een samenleving. Sommige tijdgenoten vonden dit een te naïef beeld. Deze mening vinden we ook terug bij de critici van de bezetting van het Bungehuis. Zij betogen dat een universiteit als de UvA immers maar een radar is in een groter socio-economisch systeem en dat zij het zelf al moeilijk genoeg heeft haar hoofd boven water te houden.

In zijn latere jaren kwam Dewey ook steeds meer tot de conclusie, dat onderwijs alleen niet voor sociale veranderingen kon zorgen. Maar anders dan zijn critici, koos hij voor een actieve aanpak. Dewey zocht manieren waarop studenten en docenten konden samenwerken met andere organisaties, bijvoorbeeld in vakbonden. Hij was tot de conclusie gekomen dat democratisering zich niet moest beperken tot het onderwijs, maar ook daarbuiten doorgevoerd diende te worden.

Voorbeeld voor de rest van de samenleving
Dat is waarom de doelen van de Bungehuis-bezetters zo belangrijk zijn. Ze houden niet alleen het onderwijs, maar de gehele samenleving een spiegel voor. Van werkelijk democratische deelname is maar weinig sprake op scholen, bij bedrijven, bij de overheidsinstanties, kortom; vrijwel alle instituten in de samenleving. Het probleem is dat als we studenten op een universiteit meer inspraak geven, ze dan in de problemen kunnen komen wanneer ze vervolgens bij een van dit soort instituten gaan werken. In die zin worden studenten dan klaargestoomd voor een wereld die niet bestaat.

Daarom kunnen de doelen van de bezetters als voorbeeld dienen, niet alleen voor de andere universiteiten, maar ook voor de rest van de samenleving. De universiteit is een van de weinige instituten in de samenleving met toegang tot een overvloed aan alternatieve informatie. Het is bijzonder zorgwekkend dat het bestuur van een instituut dat wordt geacht open te staan voor nieuwe denkbeelden juist ideeën over verandering in haar eigen organisatie simpelweg van tafel veegt.

Absent
Tot dusver vertoont het CvB bovenal een geloof in de noodzaak van machtcentralisatie en dan is democratisering al snel heiligschennis. Het bestuur lijkt een geraffineerde strategie te hebben gehanteerd om de eigen status veilig te stellen. De leden hebben de doelen van de bezetters steevast buiten de discussie gehouden, en zich gefocust op het middel, namelijk de bezetting zelf. Het CvB weet per slot van rekening, net als de studenten, dat dit middel de enige manier vormt om de doelen onder de aandacht te brengen. Zodra het middel gebroken is, worden de studenten weer teruggezet in hun machteloze positie. De aandacht van de media en de hoop op steun zal dan ook langzaam overwaaien.

Dewey vond dat het doel niet alle middelen heiligt, maar dat het begrijpen van de middelen een belangrijk deel vormt van het begrijpen van de doelen. Het UvA-bestuur heeft zich bewust absent gemeld voor deze les, maar de studenten niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)