1.580
83

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Vaccinatieplicht als hellend vlak?

In welke gevallen mag je als Staat beslissen dat je ingrijpt in de opvoeding door ouders?

Met de uitbraak van mazelen in de bible belt komt weer de vraag naar voren of er geen algemene vaccinatieplicht moet worden opgelegd. De gezondheid van het kind prevaleert dan boven de overtuiging van de ouders. Maar hoever mag de Staat gaan?

Het zijn niet alleen streng gelovigen die hun kinderen vaccinatie onthouden. Ook zijn er de nodige kritische prikkers die van de wetenschap weinig moeten hebben.  Waar de eerste groep geloof in de voorzienigheid van God,  vertrouwt de tweede groep op het helend vermogen van het lichaam en wantrouwt zij de claims van de wetenschap.

Tot 1976 was mazelen een ‘gewone’ kinderziekte. De meeste kinderen van voor die periode zullen de ziekte hebben gehad. De kans dat een kind overlijdt aan mazelen is relatief laag. Afhankelijk van het onderzoek loopt dat van 1 op 1000 tot 1 op 10.000.  Mazelen maakte in 1998 één slachtoffer, in het epidemische jaar 1999-2000 drie, en in 2003 weer één. Relatief klein omdat bijvoorbeeld er jaarlijks meerdere kinderen aan mishandeling overlijden.

Blijft wel het feit dat ouders over de gezondheid van hun kind beslissen en de mogelijke dood van hun kind, die middels vaccinatie had voorkomen kunnen worden. Maar in welke gevallen mag je dan als Staat beslissen dat je ingrijpt in de opvoeding door ouders? Want mazelen staat niet op zichzelf.
Wat te denken van ouders die hun kinderen ongezond voeden en daarmee de basis leggen voor bijvoorbeeld obesitas? Of moeders die roken of drinken tijdens hun zwangerschap en daarmee mogelijke geboortecomplicaties veroorzaken zoals te vroeg geboren, te licht van gewicht of zelfs door hun gedrag voor de geboorte neurologische schade aanrichten (drugs).

Verplichten
Gaan we toe naar een situatie dat een Staat een set van verplichte regels voorschrijft aan haar burgers hoe zij zich moeten gedragen, zoals de moeder tijdens zwangerschap, over hoe zij moeten leven en welke opvoedkundige keuzes zij maken? Dus niet roken of drinken, vermijden van overmatige stress, continue keuren, checks op gen afwijkingen waardoor prematuur ingegrepen kan worden. En na geboorte voorschrijven van wijze van voeding, stimulering van kind, vaccinatieplicht, etcetera.
Wordt de Overheid op den duur dan niet het geweten van haar burgers? Dat we niet begrijpen waarom een gereformeerde zijn kind niet laat inenten, betekent niet automatisch dat de Staat mag ingrijpen. Want op dat moment wordt het Gods Geloof ingeruild voor het Staatsgeloof met als basis de medische wetenschap.  En vallen we dan niet terug in het achterhaalde maakbaarheidsgeloof, van de ideale burger met het ideale kind met de ideale opvoeding en opleiding,  die hierdoor maximaal productief is voor de maatschappij.
 Daarmee wordt het een principiële kwestie.

U mag het zeggen.

Geef een reactie

Laatste reacties (83)