1.791
115

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Vals groepsdenken en inkomenspolitiek

Het gaat om het beginsel: kijk bij het opleggen van lasten naar inkomen en niet naar andere criteria

De besturen van de ouderenbonden hebben zich tegen Henk Krol gericht want zij vinden dat generaties niet tegen elkaar moeten worden opgezet. Dat is naar hun oordeel een verkeerde manier van polariseren. In de media wordt deze houding in verband gebracht met de stelling dat de ouderen als groep niet te klagen zouden hebben. Armoede komt onder hen immers weinig voor.

Dat is allemaal waar. De vraag is wat je met deze constatering aan kunt. Als het behoren tot een groep waarin naar verhouding veel armoede voorkomt, je vrijwaart voor allerlei pluk-ze-creativiteit van het nieuw-paarse kabinet, kan de oplettende burger er maar beter voor zorgen dat hij er ook toe gerekend wordt.

Zo is het voor ondergetekende aantrekkelijk om onder de pet te houden dat hij tot de ouderen behoort maar zich vooral te manifesteren als bewoner van een Vogelaarwijk met een laag gemiddeld inkomen. In dit verband is het jammer dat zijn voorvaderen al in de achttiende eeuw naar Nederland kwamen zodat hij onmogelijk de allochtoon uit kan hangen. Dan zou het helemaal de moeite waard zijn.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe onredelijk het is om inkomensbeleid te voeren op grond van zulk groepsdenken. Het leidt altijd tot grote onrechtvaardigheden. Een mooi voorbeeld daarvan is de verhoging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting voor ouderen zonder dat daar enige compensatie tegenover staat. Dat treft niet alleen rijke bejaarden maar nadrukkelijk ook de armen voor wie zeventig euro inkomensverlies hard aankomt.

Wie een eerlijk inkomensbeleid wil voeren, kan de bevolking maar op één manier categoriseren: naar inkomen.

Het staat immers als een paal boven water dat wie méér inkomen geniet, ook méér kan offeren. Leeftijd, afkomst uit binnen- of buitenland, woonwijk of wat dan ook doen er niet toe. Wezenlijk is het netto-inkomen dat iemand overhoudt nadat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.

Er bestaat een handig instrument om zulk beleid te voeren: de inkomstenbelasting. Je kunt in een vloek en een zucht de percentages veranderen die bij de verschillende schijven horen. Zo is het mogelijk om eventuele lastenverhogingen eerlijk over de hele bevolking te verdelen. Wat is dan eerlijk? Daarover lopen de meningen in Nederland uiteen. Dat vormt in feite de basis van het politieke debat. Daarover doe ik in deze bijdrage geen uitspraak.

Het gaat om het beginsel: kijk bij het opleggen van lasten naar inkomen en niet naar andere criteria. Anders is de uitkomst altijd onredelijk en onrechtvaardig. Stop met het valse groepsdenken.

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (115)