1.138
2

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Van cynisme word je dement

Nóg een reden om niet cynisch te zijn... cynisme vergroot de kans op dementie

Cynisme bevordert mogelijk de ontwikkeling van dementie. Dat zou blijken uit Fins onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

Daarbij werd gekeken naar cynisch wantrouwen, gedefinieerd als een levenshouding die zich kenmerkt als het geloof dat anderen vooral gemotiveerd worden door eigenbelang. Al eerder bleek er een samenhang met de kans op hartaandoeningen. Dit onderzoek toont voor het eerst dat een dergelijke levenshouding ook invloed zou kunnen hebben op de kwaliteit van de hersenen.

Voor het onderzoek moesten 1449 mensen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar een vragenlijst invullen zodat hun cynisme-niveau kon worden vastgesteld. Het ging om een vragenlijst die al jaren gebruikt wordt en een redelijk betrouwbaar inzicht geeft. Je moet daarbij aangeven of je het ergens mee eens of oneens bent.

Bijvoorbeeld met de bewering ‘De meeste mensen zullen wat oneerlijke argumenten gebruiken om er voordeel mee te halen.’ Of ‘Voor de veiligheid kun je maar niemand vertrouwen.’ Op basis van de uitslag van de test werden mensen ingedeeld in drie groepen: laag, midden en hoog niveau van cynisch wantrouwen. Tien jaar later werd de test met deze mensen herhaald. 361 van hen waren inmiddels overleden. Dus kon alleen naar de tests van de 1146 overlevenden worden gekeken. Er waren maar 622 mensen die ook een tweede test deden. Van die 622 mensen die twee tests deden waren er in het totaal 46 gaan dementeren. Van de 164 met hoog niveau cynisme waren er 14 dement geworden, van de 212 met laag niveau 9.

Volgens de onderzoekers is de kans dat mensen met cynisch wantrouwen drie keer zo groot om dement te worden als bij mensen met laag cynisch wantrouwen. Hoe het precies zou werken weten we niet en of er een oorzakelijk verband is, is maar helemaal de vraag. Klinkt dat overtuigend? Ik denk van niet. Wat is er met die 524 andere mensen gebeurd? Maar het is interessant dat het op een of andere manier wel aannemelijk lijkt. Tenslotte isoleren mensen die anderen zo wantrouwen zich van de gemeenschap en sociale isolatie en eenzaamheid vergroten de kans op dementie. Maar om de veronderstelling te onderbouwen zou je toch overtuigender onderzoek willen zien. 

 

 

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag: 
klik hier voor een overzicht

 

 


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (2)