262
3

Kamerlid PvdA

Roelof van Laar is directeur van stichting Stop Kindermisbruik, die strijdt tegen kinderprostitutie. Hij is woordvoerder Wonen van de PvdA in de Leidse Gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 was hij woordvoerder werk en inkomen. Voor de komende verkiezingen staat Van Laar op plaats 43 van PvdA kandidatenlijst

Van het raam naar de muur

Meer opvangplekken voor slachtoffers jeugdprostitutie, niet minder

Het tekort aan opvangplekken voor meisjes die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt dreigt verder toe te nemen door het stoppen van een subsidieregeling (RUPS). Honderden meisjes krijgen hierdoor niet de hulp die ze nodig hebben en lopen een groot risico opnieuw seksueel uitgebuit worden. Door de subsidie te beëindigen nemen de kosten voor de overheid alleen maar toe: onbehandelde trauma’s leiden op latere leeftijd vaak tot grote problemen.

In Nederland worden er jaarlijks naar schatting 1.500 minderjarige meisjes gedwongen om in de prostitutie te gaan werken. Pooiers gebruiken geweld, bedreiging en chantage om de meisjes te dwingen seks te hebben met wildvreemde mannen. Zodra het kan dwingen ze de meisjes achter de ramen in rosse buurten te gaan staan. Pooiers verdienen 1.000 euro per nacht, 7.000 euro per week aan een meisje. De meisjes zelf blijven met niets of grote schulden achter.

De aanpak van jeugdprostitutie schiet ernstig tekort. Veel meisjes hopen tevergeefs op redding door de politie of op een veroordeling van hun pooier door justitie. Als ze weten te ontsnappen aan het misbruik blijven hun pooiers maanden, soms zelfs jaren, op zoek naar hen. Daarom moeten deze meisjes zo snel mogelijk worden opgevangen in een veilige omgeving, buiten de gemeenten waar ze hebben gewoond en zijn uitgebuit. Hierdoor kijken alle overheden naar elkaar. De rijksoverheid wil dat gemeenten en provincies de rekening gaan betalen, maar zij willen niet betalen voor opvang van meisjes uit andere regio’s. Het Kabinet moet dus zorgen voor voldoende financiering, alleen dan hoeven bestaande plekken niet te verdwijnen en kunnen er nieuwe plekken worden gecreëerd.

Tot nu toe worden slachtoffers vaak in een gesloten jeugdinrichting of andere algemene opvang geplaatst. Ze krijgen daar niet de hulp die ze nodig hebben. In gemengde groepen worden deze meisjes vaak door anderen met de nek aangekeken, juist omdat ze in de prostitutie hebben gewerkt. In die opvang wonen vaak ook jongens die meisjes hebben misbruikt. ‘Klanten’ en slachtoffers horen niet in dezelfde voorzieningen. De meisjes lopen dan een groot risico nog een keer slachtoffer te worden; in de praktijk gebeurt dat ook. Door hen in een gemengde groep te plaatsen worden ze feitelijk van het raam naar de muur gestuurd.

De meisjes doen in de opvang alsof het wel goed met ze gaat. Zodra ze daar uitkomen gaat het vaak weer mis. Ze kampen met meerdere en complexe problemen, die gericht en tegelijkertijd aangepakt moeten worden. In een groep met alleen lotgenoten kunnen de meisjes hun ervaringen delen en zijn ze allemaal gelijk. Alleen daar kunnen ze zich helemaal richten op het verwerken van het verleden en het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Niet alleen voor de meisjes is het tekort aan opvangplekken nadelig. Ook de schatkist zal er niet beter van worden. Traumatisering in de kindertijd heeft verstrekkende gevolgen. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in het voorkomen, het stoppen en het behandelen van de gevolgen van trauma bij kinderen voorkomt een veelvoud aan kosten als deze kinderen later volwassen zijn.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, UNICEF, Fier Fryslân en Stop Kindermisbruik hebben eerder al geconcludeerd dat er te weinig gespecialiseerde opvang is voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Het nu ook nog schrappen van bestaande opvangplekken is voor honderden meisjes een ramp. Deze meisjes mogen niet van het raam naar de muur gestuurd worden, maar hebben recht op goede opvang, bescherming en behandeling. Het is dus tijd voor meer goede opvangplekken voor deze meisjes, niet minder.

Teken de petitie via http://stopkindermisbruik.petities.nl

Roelof van Laar schreef dit stuk samen met Arjan Erkel, oprichter van Stop Kindermisbruik.

De petitie wordt onderschreven door:
Arjan Erkel, schrijver
Froukje de Both, presentatrice en DJ
John Ewbank, componist en songwriter
Glennis Grace, zangeres
Vivian Reijs, schrijver en presentatrice
Wesley Sneijder, voetballer
Yolanthe Sneijder Cabau, actrice en presentatrice

En door:
Anke van Dijke en Linda Terpstra, directie Fier Fryslân
Evelien Hölsken en Roelof van Laar, directie Stop Kindermisbruik
Henk Kasbergen, voormalig directeur Jantje Beton en voorzitter RvT Stop Kindermisbruik
Theo Solen, voorzitter Raad van Bestuur RIWIS Zorg & Welzijn
Max Daniel, plv. korpschef politie regio Friesland

Geef een reactie

Laatste reacties (3)