Laatste update 16:22
3.493
143

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Van politici met een Turkse achtergrond mag nu actie worden geëist

Het aangeven van medenederlanders bij vreemde mogendheden op politieke gronden beschouwen wij moreel als een vorm van landverraad

Go
cc foto: planetlight

Nederland telt ongeveer een half miljoen burgers met een Turkse achtergrond. Hun gemeenschappen en netwerken verkeren sinds de mislukte coup in Turkije in een zware crisis. Dat komt omdat er een diepe verdeeldheid en onderlinge haat is ontstaan vanwege de manier waarop president Erdogan op die staatsgreep reageert. Hij sluit kranten en televisiestations. Hij laat massa-arrestaties verrichten. Hij berooft honderdduizenden van hun baan en hun inkomsten. Hij heeft een interne vijand aangewezen, de Gülenisten.

Wie ook maar de kleinste kanttekening plaatst bij de politieke coup die op de militaire staatsgreep is gevolgd, geldt als een vijand die elk burgerrecht verliest. Er zitten nu zoveel mensen in bewaring, dat echte misdadigers amnestie kregen om voor hen ruimte te maken. Wie wil weten, hoe dat ruikt en smaakt, zo’n sfeer van hysterie en paranoia lees de Engelstalige pagina’s van Erdogans spreekbuis Sabah. Wilt U kennis maken met de journalistiek van de angst, kies dan voor de liberale Hurryet Daily news.

Deze hysterie en paranoia zijn overgeslagen naar de Turkse gemeenschappen buiten het land zelf. Ook Nederland heeft daar last van. Je kunt nu gaan jeremiëren en zevenzijken over dubbele nationaliteiten. Daar koopt geen mens wat voor. Evenmin hebben we iets aan de vervelio’s die nog eens keer op luide toon de twintig jaar oude klaagzang aanheffen over schotelantennes en mislukte multiculturele samenleving.

Er zijn maatregelen nodig.

De crisis binnen de Turkse gemeenschappen draagt een politiek karakter. Daarom kunnen politici de aanpak niet over laten aan het Nederlandse staatsapparaat. Zij moeten zelf aan de bak. De democratische partijen hebben de plicht zich te mengen in de meningsvorming binnen Turks-Nederlandse kring net zoals zij dat doen binnen andere categorieën van de bevolking. Ze zijn daarvoor uitstekend geëquipeerd want ze hebben allemaal op alle niveaus van kamer tot gemeenteraad tal van volksvertegenwoordigers met Turkse wortels.

Waarom zou men juist die daarvoor moeten inzetten? Zij hebben zoals bijvoorbeeld uit voorkeurstemmen blijkt, een grote achterban juist bij kiezers met hun eigen achtergrond. Bovendien spreken zij Turks, wat de communicatie bevordert. Ook hebben zij toegang tot de Turkstalige (sociale) media. Die kennis is onontbeerlijk om op een effectieve manier de volgende boodschap te brengen.
* Nederland is een democratie met messcherpe discussies waarbij niemand wordt ontzien. Kijk maar op het internet. Kijk maar onder de opiniestukken van Han van der Horst op joop.nl. Hoe ze hem en elkaar daar te lijf gaan. Dat vinden wij in ons land prima. Het is van belang dat die term ONS land steeds wordt gebruikt en dat daarmee Nederland wordt bedoeld.
* Elke vorm van bedreiging en intimidatie is een misdrijf.
* Wij houden er in Nederland niet van om onze politieke tegenstanders brodeloos te maken. Boycots van winkels en bedrijven in dit kader wijzen wij ten stelligste af en beschouwen wij als onnederlands. Ook als de wet zich daartegen niet verzet.
Hetzelfde geldt voor het pesten van buren en kinderen. U moet bovendien bedenken: two can play that game.
* Het aangeven van landgenoten (dus mensen met een Nederlands paspoort) op politieke gronden bij vreemde mogendheden – met name als een eerlijke rechtsgang niet gegarandeerd is, beschouwen wij moreel gezien als een vorm van landverraad. Wij denken er in ieder geval zo over sinds de bezetting in de Tweede Wereldoorlog.
* Nederland kent de vrijheid van onderwijs. U mag zelf bepalen naar welke school U uw kinderen stuurt als ze maar naar school gaan en die school erkend wordt door het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Als U de religieuze opvoeding van uw kinderen in eigen hand wilt houden, raden wij met nadruk een openbare school aan. Daar wordt Uw kinderen gegarandeerd geen godsdienst gepredikt. Wilt u de religieuze opvoeding van uw kinderen wel aan anderen toevertrouwen, dan biedt het bijzonder onderwijs ruime keus maar dan moet u achteraf niet klagen.
* Wij juichen het toe als u positie kiest in de Turkse politiek. Wij Nederlanders staan erom bekend dat wij overal ter wereld gramstorig de wijsvinger heffen als wij daar iets zien dat ons niet bevalt. Wij doen dat uitsluitend met democratische middelen, dat wil zeggen met het woord.
* Onthoud dat artikel 1 van de Nederlandse grondwet u vrijwaart van discriminatie op welke grond dan ook. Aarzel niet ons in te schakelen zodra u daarvan toch het slachtoffer wordt. Als u zich zelf schuldig maakt aan discriminatie, zult u kennis maken met de scherpte van de wet.

Dit is zo ongeveer het verhaal. Ik kan mij voorstellen dat de volledige inhoud van partij tot partij verschilt. Lezers van CDA- en CU-huize zullen hun wenkbrauwen fronsen bij het punt over het onderwijs. VVD en SP slaan van nature een eigen toon aan. Dat geeft niet. Koekoek-eenzang hoort niet bij Nederlanders.
Het is duidelijk dat de politieke leiders hun geestverwanten van Turkse afkomst bij deze campagne steunen. Metterdaad en lijfelijk.

Een volle agenda is geen excuus want deze zaak verdient hoge prioriteit. Vraag zo’n volksvertegenwoordiger van Turkse afkomst dus niet om bij Pauw of zo afstand te nemen van Erdogan. Dat hoeft helemaal niet. Eis wel dat hij of zij zijn verantwoordelijkheid neemt als lid van je partij en van harte meewerkt aan de campagne zonder mitsen, maren, of restricties.

Je hebt natuurlijk kans dat sommigen dit weigeren. In dat geval ligt een royement voor de hand want dan begrijpen ze de uitgangspunten van een democratische partij niet. Meteen eruit gooien. Niet aarzelen. Er gaat niets boven duidelijkheid.
Het kan even goed voorkomen dat volksvertegenwoordigers niet durven omdat zij worden geïntimideerd. Dit is dan een ernstige zaak die de landelijke partijleiders onmiddelijk moeten oppakken om voor afdoende bescherming te zorgen.

Het wordt dan ook meteen werk voor de politie en de geheime diensten. En voor de rest niks, zou ik zeggen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (143)