1.610
27

managing consultant veiligheid en crisismanagement

Na een studie milieuwetenschappenaan de Universiteit Utrecht promoveerde Vincent van der Vlies op een onderzoek naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het dagelijks leven is hij managing consultant veiligheid en crisismanagement en geeft hij advies op het gebied van verschillende veiligheidsaspecten bij Berenschot. Daarnaast is hij actief voor de PvdA. Colums schrijft hij vanzelfsprekend op persoonlijke titel.

Veiligheid voor alles, behalve bij vuurwerk

Zoveel slachtoffers, zoveel blijvend letsel, zoveel schade en de politiek kijkt weg

Traditioneel kun je de eerste evaluatie van het nieuwe jaar altijd in de eerste week van januari maken, als bericht wordt hoe Oud en Nieuw verlopen is. Laten we eens een opsomminkje maken van ‘gekkigheidjes’ van deze Oud en Nieuw viering.

We hadden Veen en andere plekken waar gereld werd, natuurlijk gingen auto’s in de fik in Den Haag. Er waren weer mishandelde en verwondde dieren, oogslachtoffers, handslachtoffers (best wel NSFW) en helaas dit jaar ook weer een dodelijk slachtoffer. De officiële cijfers van de plastisch chirurgen zijn ook weer binnen en die bevestigen wat al bekend is, namelijk: het was een jaar met weer meer narigheid.

Ik vraag mij wel eens af welke andere gebeurtenis met deze hoeveelheden slachtoffers in Nederland ongegeneerd zoveel blijvend letsel en schade mag veroorzaken zonder dat er politiek gezien iets aan gedaan wordt. Vaak wordt juist de veiligheidsput gedempt met nieuwe strenge regelgeving (vaak aangeduid met de controversiële(.pdf) term risicoregelreflex). Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog dat er met stenen van viaducten werd gegooid in 2005? De eerste reflex was om 300 viaducten te voorzien van camera’s, netten en hekken, want dit mocht nooit meer gebeuren.

Gevaarlijke stoffen
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is ook altijd veel te doen geweest. In 2002 is het zogenaamde chloor convenant afgesloten, waarbij geregeld werd dat chloor niet meer over het spoor vervoerd werd. Hiervoor is 65 miljoen euro uitgetrokken om de om en nabij 200-250 wagons op jaarbasis van het spoor te halen. Tweejaarlijks mag vanwege onderhoud aan de fabrieken echter nog altijd chloor vervoerd worden, wat altijd weer de aandacht van lokale politici trekt. Overigens is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Nederland nog nooit een dode gevallen.

En wat te denken van de vele miljoenen die uitgegeven worden om seinen op het spoor te verbeteren met het ATBvv systeem? Dit systeem dat zowel het reizigersvervoer als het goederenvervoer veiliger maakt, wordt na eerder al de meest 2500 meest risicovolle seinen te beveiligen, ook op de overige 2800 seinen geïnstalleerd, terwijl over enkele jaren ook het Europese ERTMS wordt uitgerold.

Betutteling
Wellicht zijn het voorbeelden met een hoog appels en peren gehalte, maar als gedachtenexperiment is het toch interessant, omdat het aangeeft dat als het om veiligheid gaat bij (mogelijke) incidenten al snel alles in het werk gezet moet worden om het veiliger te maken – wat op zichzelf natuurlijk heel goed is – maar als het gaat om vuurwerk lijkt veiligheid ineens irrelevant. Zelfs bij het vallen van een dode, lijken de mensen hun schouders op te halen en het ofwel als betutteling of traditie (niet een maar twee websites) weg te zetten. En politiek gezien wordt er nog heel verschillend over gedacht. PvdD en Groen Links maken zich hard voor een verbod, terwijl PvdA en VVD zich juist op de vlakte houden ten opzichte van een verbod.

Hierdoor lijkt het vrij willekeurig waarom het ene kleine veiligheidsrisico groots moet worden aangepakt, terwijl de jaarlijks terugkerende vuurwerkterreur gewoon maar mag doorgaan. Waarom wordt juist hierbij niet doorgepakt en een volledig verbod afgekondigd? Ik heb niet de illusie dat hiermee alle risico’s tijdens Oud en Nieuw uitgebannen zijn, maar het geeft wel een signaal af dat we als maatschappij tegen dit soort onzin zijn. Laat als goed voornemen daarom voor 2014 zijn dat deze rare traditie definitief afgeschaft wordt.

Volg Vincent ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (27)