3.029
11

Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

Verdachtmakingen zonder bewijs

Een democratie in verval, de afgrond in zicht

De zojuist gehouden speech van Donald Trump geeft aan dat hij weer nieuwe grenzen is overschreden. Steeds een stap verder naar wat vier jaar geleden onmogelijk leek. De aanvallen van president Trump op de legitieme procedure om stemmen te tellen is namelijk ongehoord, zorgelijk en ook uniek in de Amerikaanse historie. Joe Biden kan op 270 à 275 kiesmannen komen. Alles draait om Arizona, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. De per post uitgebrachte stemmen zijn legitiem en moeten worden geteld. Dat staat buiten iedere discussie. Punt uit. Zo werkt het. Mocht Biden de streep van 270 halen dan gaat Trump proberen op een ‘andere’ manier de winst te ‘pakken’. Dit is uiterst ernstig. Dan staat de democratische rechtsstaat van het grootste vrije land onder druk.

TrumpTrump heeft met zijn jarenlange aanvallen op de vrije media, zijn uitvallen naar de wetenschap en deskundigen, het zich omringen met ja-knikkers, het ontslaan van functionarissen, zijn flirten met extreem rechts en zijn pogingen om tegenstanders te beschadigen de rechtsstaat al in grote verlegenheid gebracht. Er komen dan juridische gevechten waarbij het niet meer gaat om interpretatie van wetten maar ook om keiharde politieke kleur. Met alle mogelijke trucs en drukmiddelen. Een smerig spel dat je eerder in andere landen verwacht.

Wat Trump in zijn toespraak heeft gedaan is wederom het tonen van het schaamteloos verder aanzetten tot een tweedeling. Met meer haat en uitingen van geweld op komst.Hij speelt in op emoties, met grove verdachtmakingen. Het zijn steeds weer niet onderbouwde beweringen. De leugens zijn aan de macht. Wat Trump doet, en hij komt er mee weg, zie je in staten die een gebrekkige democratie kennen en waar de rechtsstaat afwezig is of onder druk staat. Hij kan legaal winnen wanneer blijkt dat hij met een democratische rechtsgang 270 kiesmannen haalt. Dat moet je dan accepteren. Een gewone uitslag, echter hij houdt rekening met een verlies na tellen van de per post uitgebrachte stemmen.

Met vuil juridisch spel, mogelijk ook inzet van andere machtsmiddelen, legaal en illegaal, kan Trump (met de zijnen) zo bezig zijn een coup te plegen in de Verenigde Staten. Er wordt geschiedenis geschreven die een keerpunt kan zijn voor de vrijheid in de Verenigde Staten. Degenen die Trump steunen hebben er alles voor over om hun ogen en oren te sluiten. Ook in Nederland en andere Europese landen zie je dat het haast onmogelijk is om op basis van argumenten met aanhangers van rechtspopulisten (ook linkse trouwens) een dialoog te voeren. Trumpisme is een geloof geworden, aangehangen door mensen die in hem de verlosser zien waarbij de thema’s evangelische waarden, nationale veiligheid, economie & werkgelegenheid en identiteit & trots overheersen. De nuance is weg. Een bang land dat overal muren bouwt en alleen vijanden en bedreigingen ziet. Ethos, pathos en logos zijn gegijzeld waarbij er een retoriek is ontstaan waar leugens, aannames en verdachtmakingen alle argumenten, feiten, data en gegevens hebben verdreven.

Amerika is mogelijk voor de democratie een verloren natie met een ‘gekozen’ dictator aan de macht. De beschaving in een tijd van een interne machtsstrijd gevoed door hysterische social media. Het ziet er dan heel slecht uit voor de vrijheid van meningsuiting, een onafhankelijke media en rechters, beleid op de thema’s armoedebestrijding, onderwijs, sociale zekerheid, milieu, klimaat, gezondheid, natuur, dierenwelzijn, vrouwenemancipatie, het minderhedenbeleid, het samenleven van wit, zwart en latino’s, gendergelijkheid en andere morele issues.

In 2000 verloor een Democraat aan de tafel van het gerechtshof de verkiezingen. Hoe had de wereld er met een andere uitslag uitgezien? Twintig jaar later is het complot tegen Amerika geen fictie meer. Abraham Lincoln is dood, leve de nieuwe keizer zonder kleren. De democratie staat aan de afgrond met een woeste storm van populisten, dogmatici en fundamentalisten. Ik ben diep bezorgd over de toekomst voor mens, dier, natuur, milieu en klimaat.

“Dat in deze natie, onder God, een nieuwe vrijheid zal opleven; en dat de regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal vergaan.”

Abe, wanneer heeft Amerika je verlaten? Amerika heeft een voor een nieuwe God gekozen die met harde hand de werkelijkheid creëert naar eigen volgers. Europese landen kunnen dit keer beter niet het voorbeeld van deze grootmacht met grootheidswaanzin volgen.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)