433
10

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Verhagen reist het land door en deelt cadeautjes uit

Wie geen CO2 onder z'n huis wil moet zich verzetten tegen nieuwe kerncentrales

Het kabinet ziet af van opslag van CO2 in de ondergrond in de noordelijke provincies. Verantwoordelijk CDA-minister Verhagen had na een rondreis door de betreffende provincies ingezien dat er toch wel erg veel weerstand was. Hij was ‘tot nieuwe inzichten gekomen’. Ach gut, de schat.

Hij zegt niet dat hij de argumenten terecht vind. Nee, hij kijkt wel uit. Als je erkent dat het om allerlei redenen ongewenst is kun je het ook niet maken om te pleiten voor opslag onder de zee. Nee, de minister zet zich, zo vlak voor de verkiezingen, nog even neer als iemand die bereid is naar de gevoelens van het volk te luisteren. ‘U vraagt? Wij draaien!’

Om vervolgens in Limburg uit te gaan leggen dat de mensen geen PVV moeten stemmen omdat die alleen maar meedeint op de golven van het populisme en nooit met oplossingen, beleid en besluiten komt…

Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van CO2-opslag, in elk geval niet voor er een politiek besluit genomen is om te stoppen met het stoken van steeds meer kolen. Zolang je nieuwe kolencentrales bouwt is het dweilen met de kraan open. Een minister van Economische Zaken zou alleen nog maar moeten inzetten op besparing, efficiency en duurzame energie.

Maar nee, Verhagen reist het land door en deelt cadeautjes uit. Een mooie overwinning voor al die mensen in het noorden die zich de blaren op de tong hebben geklets om CO2 opslag tegen te houden. Ik nodig de activistische noorderlingen van harte uit zich ook vast te bijten in een wat moeilijker strijd; het tegenhouden van nieuwe kerncentrales in Zeeland.

In het regeerakkoord zijn de twee kwesties nog gekoppeld; “afvang en berging van broeikasgassen kan pas als er eerst kerncentrales worden gebouwd”. Wie het snapt mag het zeggen. Wat heeft het met elkaar te maken? Beiden worden gepresenteerd als oplossing voor het klimaatprobleem. Dat zegt Verhagen ook. Maar als je daarvan overtuigd bent en je vindt klimaatverandering echt een probleem dan maak je het een toch niet afhankelijk van het andere? Dan zeg je toch dat je allebei wilt, tegelijk?
Als je eigenlijk gewoon geen CO2 opslag wilt, bijvoorbeeld omdat je geen gedonder met bewoners wil (CDA, PVV, VVD) of omdat je eigenlijk gewoon helemaal niet gelooft in klimaatverandering (PVV, VVD, delen van het CDA),  waarom dan zo ingewikkeld koppelen aan de bouw van een kerncentrale? In de onderhandelingen drong het CDA waarschijnlijk nog een beetje aan op CO2-opslag, er moest toch iets van klimaatbeleid zichtbaar zijn. De VVD en de PVV vonden het onzin maar gebruikten de wens van het CDA heel slim om de bouw van de zo naarstig gewenste kerncentrales dichterbij te brengen. Als het CDA dan echt zo graag CO2 wil opslaan moet ze soepel meewerken aan de versnelde bouw van een kerncentrale, als ze dat niet doet (er zijn ook binnen het CDA nog veel mensen die twijfelen aan kernenergie) zou CO2-opslag ook weer minder waarschijnlijk worden. In beide gevallen zijn de PVV en de VVD spekkoper.

Ondertussen leidde de directe koppeling tot soms hilarische verwarring. Zo werden wij meerdere malen door Groningers gebeld die hun dilemma met ons wilden bespreken: “Ik ben voor kernenergie maar tegen CO2-opslag in mijn provincie. Moet ik nu toch maar mee gaan doen met WISE om die kerncentrales tegen te gaan houden? Zolang die atoomcentrale niet gerealiseerd is gaat de regering immers geen CO2 opslaan?” En andersom zijn er mensen, ook uit de milieubeweging, die tegen kerncentrales zijn maar wel de opslag van CO2 zien zitten. Wat moeten die doen? Toch maar gaan pleiten voor de bouw van die kerncentrale?

En al die mensen die bereid waren mee te doen met acties tegen kolencentrales omdat ze snappen dat het nogal lastig uit te leggen is dat je je verzet tegen opslag van CO2 als je wel de bouw van kolencentrales steunt. Die heeft de minister slim los weten te weken van de organisaties die te hoop lopen tegen het opstoken van steenkool. Klimaatverandering is abstracter dan CO2 onder je huis.

En zo wordt de boel nog aardig uit elkaar gespeeld. Laat dat maar aan Verhagen over. Ik moet vaak denken aan de aflevering van het stripboek Asterix waarin een intrigant er moeiteloos in slaagt iedereen tegen elkaar op te stoken, vaak door slim te spelen met het schijnbare onvermogen van mensen om verder te kijken dan het eigen straatje.

Kom op Friezen, Drenten en Groningers die geen CO2 onder de grond willen. Als je ook liever geen kernafval onder je huis wil moet je in actie blijven komen. Of denken jullie dat Verhagen er in slaagt de radioactieve rommel in het buitenland op te laten slaan? Laat zien dat je je niet laat uitspelen.

En gebruik gerust de logica van het regeerakkoord. Immers, als er geen kerncentrale wordt gebouwd houd je ook nieuwe plannen voor CO2 opslag tegen. Want je weet maar nooit of Verhagen na de verkiezingen nog steeds zo onder de indruk is van jullie weerstand.

Er zijn allerlei manieren om wat te doen tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales, kijk maar eens op www.tegenstroom.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (10)