1.282
75

Directeur 'NL krijgt nieuwe energie'

Marco Witschge is directeur van www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Deze stichting zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen door burgers, ondernemers, professionals, studenten en hun belangenorganisaties rondom dit thema te verbinden. Samen agenderen zij knelpunten, dragen zij constructieve oplossingen aan en inventariseren zij de veelheid aan lopende projecten in de energietransitie. Eerder was Marco Witschge initiator van een gelijknamig project waarin duurzaamheidscommissies van nagenoeg alle politieke partijen samen een partijoverstijgend voorstel hebben ontwikkeld voor een Deltaplan benadering van de energietransitie.

Verhagen’s voorliefde voor kernenergie is anti-liberaal

De conclusie van Verhagen dat hernieuwbare energie opwekking onvoldoende in staat is om in onze elektriciteitsvoorziening te voorzien, wordt door vele wetenschappelijk onderbouwde rapporten tegengesproken

Minister Verhagen van Economische Zaken wil dat er zo snel mogelijk een tweede kerncentrale komt. Daarna mogen er wat hem betreft nog meer kerncentrales gebouwd worden. Verhagen vindt de bouw noodzakelijk omdat Nederland dan minder afhankelijk wordt van energie uit het buitenland. Volgens hem is het ook verstandig zolang de milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit nog onvoldoende oplevert. Waarom heeft een rechts-liberale regering toch zo’n sterke technologie voorkeur binnen de energiemarkt?

Als een bevooroordeelde marktmeester dreigt Verhagen de energiemarkt te verstoren. Op bijna communistische wijze wordt per decreet besloten dat nieuwe kerncentrales gewenst zijn. Ronduit misleidend is daarbij het gehanteerde argument van noodzakelijkheid. Nederland produceert meer stroom dan wij kunnen verbruiken, dus van noodzaak voor kernenergie is geen enkele sprake.

Ook de conclusie van Verhagen dat hernieuwbare energie opwekking onvoldoende in staat is om in onze elektriciteitsvoorziening te voorzien, wordt door vele wetenschappelijk onderbouwde rapporten (SEO, ECF) tegengesproken. Wel heeft de minister op wrange wijze gelijk dat door de bouw van zoveel mogelijk kerncentrales in Nederland er een maximaal slecht investeringsklimaat wordt gecreëerd voor hernieuwbare energie waardoor zijn sombere voorspelling voor hernieuwbare energie een ‘self-fulfilling’ prophecy wordt. Wat is daar nu rechts-liberaal aan?

Wereldwijd gaat de energierevolutie en omschakeling naar hernieuwbare bronnen echter gewoon in hoog tempo door. Het Nederlandse bedrijfsleven mist enorme kansen om daarvan te profiteren. En wij blijven straks zitten met een sterk verouderde en inefficiënte economie gebaseerd op de schaarse en vervuilende energiebronnen van de vorige eeuw. Deze regering heeft blijkbaar een voorliefde voor grote energiebedrijven die hun toegang tot schaarse energiebronnen met veel winst kunnen blijven exploiteren ten koste van de vrijheid van burgers en bedrijven om in hun eigen decentrale energiebehoefte te voorzien. Wat is daar nu rechts-liberaal aan?

En om te bewijzen dat kernenergie niet op subsidie draait, daag ik deze regering uit om de markt zijn werk te laten doen door geen enkele vorm van staatsteun te verlenen aan de beoogde exploitanten van kerncentrales en diens aandeelhouders. Dus ook geen financiële garanties, aftopping van verzekeringrisico’s te verlenen of afkoop van opslag en beveiligingskosten van het afval gedurende circa vele duizenden jaren dat het afval radioactief blijft. Geef de exploitanten in plaats van dergelijke staatsteun een vriendelijke verborgen hand van Adam Smith! Laat hen dus volledig voor eigen kosten en risico concurreren met de snel opkomende hernieuwbare concurrenten. Weet u wat de snel dalende kosten van zonenergie en windenergie zullen zijn tegen de tijd dat de nieuwe kerncentrale over een jaar of 10 in gebruik genomen kan worden? Ik voorspel u dat de nucleaire businesscase zonder staatsteun niet rond te krijgen is. Wat is daar nu rechts-liberaal aan?

Ronduit lachwekkend is tenslotte het argument van de verminderde afhankelijkheid van het buitenland. Niets is minder waar. Tenzij Verhagen nieuws heeft over de ontdekking van uranium in de Nederlandse bodem, is de realiteit dat (overigens zeer vervuilende) uraniumwinning hoofdzakelijk plaatsvindt in een beperkt aantal landen, te weten Canada, Namibië, Zuid-Afrika en Australië. Van een verminderde buitenlandse afhankelijkheid is dus geen enkele sprake, terwijl zon, wind, aardwarmte van eigen bodem voldoende potentieel bieden om ruimschoots in onze stroombehoefte te voorzien. Dat is zelfs zo rechts-liberaal, dat zelfs de PVV daarbij zijn nationalistische vingers kan aflikken!

Geef een reactie

Laatste reacties (75)