2.191
214

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Emile Roemer (Boxmeer 1962). Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en lijsttrekker van de SP.

Verhoog de lonen

 Harde bezuinigingen en loonmatiging leiden tot minder inkomen en minder bestedingen en dus ook tot minder belastingopbrengsten.

Het goede nieuws komt deze weken niet uit Den Haag maar van de werkvloer. In de grootmetaal is een structurele loonsverhoging van 4,2 procent afgesproken. Jongeren krijgen daarbovenop nog eens 3 procent extra. Dat is een goede zaak. Werknemers en onze economie hebben genoeg geleden onder de jarenlange loonmatiging. Hogere lonen zorgen voor meer bestedingen en daarmee ook voor nieuwe banen voor mensen die nu werkloos thuis zitten.

Sinds 1984 hebben we 24 jaar loonmatiging en 10 jaar geen loonmatiging gehad. Door de jarenlange loonmatiging zijn de uitgaven van Nederlandse huishoudens procentueel steeds verder omlaag gegaan. De export groeit, maar in eigen land houden steeds meer mensen de hand op de knip. Dat erkende de  president van De Nederlandsche Bank (DNB) – Klaas Knot – ook deze week. Dankzij de jarenlange loonmatiging is onze welvaart verschoven van huishoudens naar grote bedrijven. Minder loon voor u, meer winst voor grote exportbedrijven.

Steeds meer economen raken net als Klaas Knot overtuigd dat loonmatiging meer schade dan goed doet. Twee derde van onze economie draait immers om binnenlandse bestedingen en niet om de export. Willen we de crisis bestrijden en voor meer werk zorgen dan moeten we de lonen verhogen zodat onze economie weer gaat draaien.

Ons land verarmt onder het beleid van VVD en PvdA. Hun bezuinigingen en aanslagen op de koopkracht leiden juist tot grotere overheidstekorten. Van alle belastingopbrengsten voor de overheid komt 82% uit inkomens en bestedingen. Harde bezuinigingen en loonmatiging leiden tot minder inkomen en minder bestedingen en dus ook tot minder belastingopbrengsten.

Politici moeten geen crisis maken, maar crisis bestrijden. Laat de metaalsector daar een mooi voorbeeld voor zijn. Meer loon zorgt voor meer opdrachten voor bedrijven, meer werkgelegenheid en meer economische groei. Daarom, beste strijdmakkers van de vakbond: bestrijd de crisis, werk aan groei, banen en meer inkomen. Nu is de tijd om in te zetten op fors hogere lonen.

Dit artikel verscheen op de website van de SP


Laatste publicatie van Emile Roemer

  • Het Kan Wel

    Tussen Binnenhof en buitenwereld

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (214)