2.371
63

TV-presentator

Paul Witteman startte zijn journalistieke carrière bij het dagblad De Tijd. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij De Nieuwe Haarlemsche Courant, De Tijd en Elseviers Magazine. Op 1 maart 1975 stapte hij over naar de VARA-radio, waar hij onder meer meewerkte aan 'In de Rode Haan', 'De Stand van Zaken' en ‘Dingen van de Dag’. In 1986 werd hij presentator/eindredacteur van de actualiteitenrubriek 'Achter het Nieuws'. Daarna presenteerde hij een keur aan programma’s, zoals 'De Kloof', ‘NOVA’, 'Met Witteman', 'Alle mensen zijn ongelijk', 'De Ronde van Witteman', 'Buitenhof', 'Opgenomen in Oegstgeest', 'Het Lagerhuis', 'Barend & Witteman' en ‘Nieuwslicht’. Momenteel is Paul Witteman te zien in ‘Pauw & Witteman’. Voor zijn werk ontving hij twee maal een Academy Award, de Zilveren Reiss Microfoon en de Nipkowschijf. Paul schrijft over klassieke muziek en heeft een wekelijkse column in de VARAgids.

Verkiezingen

De plannen van minister Van Bijsterveld voor de publieke omroep zijn in Hilversum slecht gevallen

Dat is te begrijpen want niemand vindt het leuk om te snijden in eigen vlees. Toch wringt daar niet de schoen want dat er ook op de omroep moet worden bezuinigd, ligt voor de hand. Daarvoor hadden de omroepen zelf plannen ontwikkeld, tot en met fusies aan toe. Die plannen zijn opgestuurd naar de minister die vervolgens omarmde wat haar beviel, de fusies, en schrapte wat in het gedoogkabinet slecht lag, de beloning voor fuserende omroepen. Op die manier heeft een fusie voor een omroep als de VARA weinig zin.

De minister wil wel omroepen belonen, maar dat zijn de omroepen die de meeste leden hebben of werven. Dat lijkt op het eerste gezicht redelijk. Het ledental van een omroep kan immers worden gezien als de steun van het publiek voor wie je de programma’s maakt. Ook in de politiek wordt publieke steun omgezet in zetels voor de Tweede Kamer en daarmee in macht. Het verschil is alleen dat het in de politiek gaat om zoveel mogelijk -kiezers en niet om leden. Om lid te worden van een omroep moet je contributie betalen, binnenkort 15 euro per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de achterban van de VPRO en de EO daar minder problemen mee heeft dan de oudere achterban van de VARA en de jongeren van BNN. Dat levert dus scheve verhoudingen op, want het is niet gezegd dat de programma’s van de EO en de VPRO meer publiek trekken dan clubs met minder leden, en dan drukken we het voorzichtig uit. En het draait om allemaal om programma’s.

Dus: waarom niet (omroep)verkiezingen houden? De omroep met de best bekeken en hoogst gewaardeerde programma’s krijgt de meeste zendtijd. -Zullen we eens peilen hoe de verhoudingen dan liggen?

Deze column staat ook in de Varagids

Geef een reactie

Laatste reacties (63)