4.334
183

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Verkiezingen: de dingen waar het echt om gaat

Ik heb genoeg van praatjesmakers, handelaren in angst en neppe zendelingen met geëmmer over normen en waarden... Sorry

Als ik een behoorlijk aantal lezers wil trekken voor dit artikel dan zou ik de gedachte uit moeten werken dat ik liever een boerkini zie dan de schaamlap die bij Geert Wilders voor een partijprogramma doorgaat, hoewel ik meestentijds toch zeg: Hoe bloter, hoe liever. De belangstelling voor andersoortige onderwerpen – zaken van betekenis bijvoorbeeld – is aanzienlijk geringer.
Niettemin, de plicht roept. De politieke partijen gedragen zich net als zorgverzekeraars en beginnen al maanden voordat we mogen kiezen ons lastig te vallen met praatjes over de voortreffelijkheid van hun aanbod en hoe geweldig mantelzorgers met hen uit zijn.

cc-foto: Sebastiaan ter Burg
cc-foto: Sebastiaan ter Burg

Badkleding en veiligheid
Dezer dagen kwam D66 te voorschijn met een programma ter grootte van een roman, terwijl Pechtold zei: “Sorry, maar als ik geen minister word, houd ik het verder voor gezien”. Rutte en Samsom zeiden ook “sorry” maar om andere redenen.
Als dat geen aftrap is voor de verkiezingsstrijd, dan weet ik het niet meer en aan de start is nu al te zien dat de debatten niet zullen gaan over de zaken die de burgers daadwerkelijk bedreigen. Het zal gaan over badkleding en veiligheid, over de dreiging van de islam en een beetje over die van de Russen. Ook zal gegarandeerd Zwarte Piet opduiken als PVV, CDA en VVD het voor hem opnemen, want veel kandidaten zullen de lof zingen van de Nederlandse cultuur. De ministers zelf gaan immers jaarlijks in de grote kerk van Naarden zitten dutten als daar de Matthäus-Passion wordt uitgevoerd. Nou dan! Tenslotte zullen wij getraceerd worden op een hoeveelheid leugens en onwaarheden over de EU, waarbij de Brexit-campagne verbleekt.

De echte problemen verdoezeld
Zo worden de echte problemen verdoezeld. Ik som ze puntsgewijs even voor U op.

 • Jongeren komen niet meer aan vast werk maar ze hoppen van het ene klotebaantje naar het andere. Zelfs de overheid heeft er een handje van om goed functionerende medewerkers na twee jaar aan de dijk te zetten want – o wee – ze mochten eens in aanmerking komen voor een vast contract. Tevelen zijn geconfronteerd met het “Helaas” van een of andere leidingevende paardenlul, die zichzelf blijkbaar wel geschikt acht voor een vast contract.
 • Wij worden allemaal ouder en moeten derhalve doorwerken. Werkgevers denken daar blijkbaar anders over want sollicitanten van boven de vijftig zijn al kansloos, laat staan die van zestig jaar en ouder. Merkwaardig genoeg is menig CEO en president-commissaris al lang en breed klant bij de geriater.
 • Voor mensen met een laag inkomen is een woning zo goed als onbereikbaar. Jongeren kunnen zelfs niet eens mer huren als zij geen vast contract kunnen overleggen. De woningnood is voor grote delen van de bevolking – met name jongeren – weer net zo acuut als in de jaren veertig van de vorige eeuw, vlak na de bevrijding toen tienduizenden woningen als gevolg van oorlogshandelingen vernield waren.
 • De kwaliteit van de zorg voor ouderen is blijkens de informatie in de media, die het ene schandaal na het andere brengen, sterk gedaald.
 • Het eigen risico in de zorg is inmiddels zo hoog dat chronisch zieken – die maar al te vaak afhankelijk zijn van een uitkering of een klein pensioentje – er door in financiële moeilijkheden raken.
 • Op tal van terreinen blijkt de marktwerking niet te hebben gebracht wat men ervan verwachtte maar wel een hoogbetaalde kaste van bobo’s. Zie bijvoorbeeld de NS.
 • Professionals worden in het uitoefenen van hun functie sterk gehinderd door een overmaat aan aansturing en op paranoia gebaseerde controlemechanismes die niet leiden tot kwaliteitsverbetering.
 • Veel overheidstaken worden uitbesteed aan de gemeente omdat die dichter bij de burger zou staan en dus voor een betere dienstverlening kan zorgen. Te vaak wordt deze aantrekkelijke gedachte door de feiten gelogenstraft.

Dit is waar de mensen last van hebben. Dit is waar het om gaat. En niet zes Syriërs in de wijk, ook al lijkt het wel eens anders omdat het buurttuig dan het stadhuis bestormt.
Uiteraard zullen wij de komende maanden tussenbeide worden getrakteerd op de belofte van méér deregulering. Tijdens zijn eerste verkiezingscampagne zei Rutte eens: “De overheid is niet daar waar de mensen er behoefte aan hebben maar wel waar ze er last van hebben”. Of woorden van gelijke strekking. Dat zijn holle woorden net als “Banen, banen, banen” of gratuite solidariteitsverklaringen met de leraar voor de klas.

cc-foto: Minister-president Rutte
cc-foto: Minister-president Rutte

Concrete maatregelen
Daarom zou het goed zijn als kiezers en journalisten de kandidaten juist naar deze punten vragen en dan geen genoegen nemen met vage intentieverklaringen. Zij willen dan bijvoorbeeld weten hoe er precies een eind gemaakt zal worden aan de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, welke concrete maatregelen zullen worden genomen en waarom die werken.
Misschien is het ook een goed idee om eens kritisch te kijken naar de lijsttrekkersdebatten want die bieden geen enkele helderheid over wat deze lieden kunnen behalve elkaar vliegen afvangen. Daarbij is het ook nog zo dat de spindoctors van de partijen aan de omroep allerlei eisen stellen over de inrichting van zulke debatten. Het lijkt mij een goed idee dat de omroepen zelf de gang van zaken bepalen. En wie het niet bevalt, blijft lekker thuis. Bovendien valt op dat politici de media zoeken zo lang de stembus nog open is, maar daarna het vertrouwde gedrag weer oppakken van in het zicht van de camera’s en met de microfoons onder de neus zwijgend doorlopen naar de limousine. Waarom zou je die lui ter wille zijn als ze je voor de verandering eens nodig hebben? Kijkers zijn wellicht meer gediend bij het commentaar van ervaringsdeskundigen op de claims uit de politiek dan op het aanschouwen van deze would be redders des vaderlands zelve.

Er grijpt nu iemand naar zijn toetsenbord om te schrijven: “Mijnheer van der Horst, komt U zelf eens met oplossingen”. Mijn antwoord luidt: “Nee, gewaardeerde lezer, want ik ben geen politicus. Ik ben wel kiezer. Ik wil kunnen stemmen op kandidaten met een geloofwaardig verhaal over dingen die er toe doen. Ik heb genoeg van praatjesmakers, handelaren in angst en neppe zendelingen met geëmmer over normen en waarden. Sorry.”


Laatste publicatie van Han van der Horst

 • Zwarte Jaren

  Nederland in de Tweede Wereldoorlog

  2020


Geef een reactie

Laatste reacties (183)