522
19

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

‘Verlichting en de Gulden Vrijheid’

Vrijdenken en religie hoeven elkaar niet bijten

Staat vrijdenken haaks op religie? Niet altijd. Een belangrijke oorsprong van het vrije denken in Nederland ligt bij vrijzinnige-protestanten. Precies 400 jaar geleden waren de Remonstranten een broeinest van het vrije denken, waar onder meer Spinoza, John Locke en Rembrandt langskwamen. Zij waren op zoek naar de ‘Gulden Vrijheid”. Vrijdenkers zijn schatplichtig aan hun moed.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (19)