1.444
31

Voorzitter PINK!, jongerenafdeling PvdD

Pablo Moleman is voorzitter van de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren, PINK!. Daarnaast studeert hij Biologie in Amsterdam en probeert tussen de colleges door de wereld te verbeteren. Hij komt op voor de rechten van mensen en andere dieren. Als vrijwilliger is hij onder meer actief bij Stichting Varkens in Nood, het WNF, Amnesty, de Wereldwinkel VU en ICCO.

Verlos ons van het CDA!

PINK! geeft 100 goede redenen om niet op het CDA te stemmen.

Voor de kleine knagertjes rond ons vuilnis zijn er ‘humane’ oplossingen, voor de journalisten nog niet. Volkomen terecht zei Femke Halsema kortgeleden haar medewerking aan weekblad HP/De Tijd op nadat de hoofdredacteur de afvalbak van haar en haar collega’s had geplunderd en vervolgens uitgesmeerd over de pagina’s van zijn roddelblaadje ‘Binnenhof’. Toch wel jammer echter dat de fascinatie van de redacteuren vooral uitging naar zwangerschapstesten en spijbelbriefjes. Veel interessanter was het geweest het politieke afval te tonen van het CDA: een flinke stapel afgekeurde en onuitgevoerde moties.

Zo vindt men in het afval een motie die oproept tot bescherming van de ijsbeer. Een Amerikaans voorstel wilde de ijsbeer opnemen in het CITES-verdrag, zodat de commerciële handel in (lichaamsdelen van) deze bedreigde diersoort werd verboden. CDA-minister Verburg stemde tegen en ging daarmee tegen de wens van de Tweede Kamer in. Niet alleen deze, maar ook talloze andere door de Kamer aangenomen moties wierp het CDA ondemocratisch in de kliko. Twee moties tegen gentechsoja. Een motie tegen de drukjacht. De etikettering van honden- en kattenbont. Een motie van treurnis over Gerda’s glossy avontuur. Kleine moties, grote moties, stop ze in de prullenmand.

Ook vindt men in het CDA-afval dikke rapporten vol adviezen van vooraanstaande wetenschappers om zware vangstbeperkingen in te stellen voor bedreigde vissen. Dat de VN hebben berekend dat bij ongewijzigd beleid de zeeën over veertig jaar leeg zullen zijn, schijnt de CDA-politici weinig te imponeren. Het zijn immers rentmeesters noch rekenmeesters. Ook een oproep van 135 Nederlandse hoogleraren om een einde te maken aan de intensieve veehouderij wordt klakkeloos van tafel geveegd. Verburg: ‘laat ze hun huiswerk eens doen.’

Als we nog wat dieper graven, vinden we de vroege waarschuwingen voor de Q-koorts. Klaarblijkelijk hebben de ministers Klink en Verburg hun huiswerk ook niet zo goed gedaan, anders hadden ze wel ingegrepen. ‘Met de kennis van toen’ hadden we nu geen Q-koortsdoden gehad, geen epidemie, geen massale ruimingen van gezonde dieren.

Kritische geluiden binnen het CDA hebben de neiging om net te laat te komen, en ze zijn aan dovemansoren gericht. Cees Veerman was nog maar net minister-af toen hij opmerkte: “We importeren voer, we exporteren varkens en de rommel houden we hier. Dit systeem is vastgelopen.” Nu roept hij als voorzitter van Natuurmonumenten de kiezer op om ‘met het groene hart te stemmen’ en kritiseert hij het beleid dat hij zelf kortgeleden nog uitdroeg. Herman Wijffels, de formateur van het vorige kabinet Balkenende, schreef een rapport dat pleitte voor een duurzame veehouderij in 2010. U kunt dit rapport vinden in de prullenmand van het CDA.

De argumenten zijn voorspelbaar en veelal hetzelfde: ‘de sector’ mag er niet onder lijden en problemen moeten in Europees verband worden aangepakt. Dat onder de druk van de vee-industrie inmiddels elke week 50 boeren genoodzaakt zijn te stoppen met werken, zou voldoende moeten aantonen dat ook ‘de sector’ zelf te lijden heeft onder het vastgelopen landbouwsysteem. En dan steeds maar weer dat doorschuiven naar Europa. Onze demissionair minister laat zich hier van haar meest idealistische kant zien: een nobel streven naar een Europa waarin álle dieren op álle boerderijen in álle landen van de EU het precies even slecht hebben.

Voor PINK! is het nu genoeg. We hebben daarom besloten onze klachten te bundelen. Op de website www.verlosonsvanhetcda.nl kunt u een top 100 aan goede redenen vinden om de komende verkiezingen niet op het CDA te stemmen. Verlos ons van het CDA. Amen.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)