3.961
74

eindredacteur Joop

Francisco van Jole is journalist en eindredacteur van Joop.
Verder is hij politiek commentator bij De Nieuws BV en presentator van Draad, een politieke talkshow in Arminius te Rotterdam.

Vertrouwen

Is Wilders de baas in zijn eenmanspartij?

Zaterdagmiddag maakte Wilders duidelijk dat er maar één schuldige was voor het mislukken van het Catshuisoverleg: Brussel. De PVV-leider kon niet akkoord gaan met de 3 procent-eis. Die verklaring kon al snel onderuit geschoffeld worden. De onderhandelingen waren immers gestart juist vanwege de 3-procentseis. Wilders is dan als een marathonloper die in de buurt van de finish afhaakt omdat hij het laatste stuk niet op de fiets mag doen. “42 kilometer lopen, doe toch eens normaal man!” Nu komt er een andere verklaring: Wilders is niet de baas in zijn eigen eenmanspartij.

Dat verhaal startte gisteravond. Wilders zou het overleg in zijn eigen fractie verloren hebben. Hij wilde wel doorgaan maar stuitte op weerstand, twitterde Elsevier-columnist Bart-Jan Spruyt. VVD-fractievoorzitter Stef Blok suggereerde in Nieuwsuur dat binnen de PVV sprake was van ‘LPF-achtige’ toestanden. Een anonieme auteur op het conservatieve weblog De Dagelijkse Standaard haalde anonieme bronnen aan die meldden dat vijf fractieleden gedreigd hadden uit de fractie te stappen als Wilders akkoord ging. Ook bij Buitenhof kwamen de geruchten ter sprake. Harm Uringa, voormalig PVV-politicus in Limburg, wees er op dat de PVV inmiddels 10 procent van zijn gekozen vertegenwoordigers is kwijt geraakt.

Het zou op z’n minst opmerkelijk zijn als dat verhaal klopt. Wilders wil is immers wet, zo zegt hij zelf. Sterker nog, daarom is hij zelf het enige lid van de partij. Hero Brinkman bevestigde dat onlangs nog toen hij zich afsplitste. Het zou ook betekenen dat Wilders minder goed in staat is dissidenten in zijn fractie onder controle te houden dan pakweg Sybrand van Haersma Buma, de CDA-fractieleider. Van de gevreesde dissidenten Koppejan en Ferrier hebben we de afgelopen maanden immers niets gemerkt.

Nog tijdens de uitzending van Buitenhof twitterde Wilders dat de verhalen over opstand in de fractie onzin zijn. De PVV-fractie zou unaniem de ‘dictaten van Brussel’ afwijzen. Peter van Ingen las de tweet voor. In een reactie in de studio stelde VVD-fractievoorzitter Stef Blok dat die getwitterde verklaring van Wilders niet kan kloppen. De PVV-leider heeft de voorstellen immers zelf aan de fractie voorgelegd. Dat doe je alleen maar als je die voorstellen steunt. Er moet dus minstens een stem vóór zijn geweest, die van Wilders zelf. 

De PVV is geen LPF, Wilders is zélf de LPF. Hij maakt ruzie met iedereen. Met Rutte, met Turkije, met Polen, met de koningin. Dat is niet zomaar. Het is zijn handelsmerk. Een paar weken terug bij zijn aantreden als PvdA-leider stelde Diederik Samsom dat in Nederland het vertrouwen teruggewonnen moet worden. Daarmee had hij een goed punt. De afgelopen tien jaar is wantrouwen in Nederland gaan overheersen en gecultiveerd als een deugd. Het is de draaiende motor van angst. Wilders is daar de personificatie van. Hij wantrouwt alles en iedereen. Daarom mag er niemand lid worden van zijn partij. Democratie daarentegen vereist juist vertrouwen, anders kun je nooit samenwerken. Is Wilders, de grote wantrouwer, zelf wel te vertrouwen? Misschien is het zo simpel: In het Catshuis was hij vóór de voorstellen, in de fractie tègen. Wilders kan zichzelf niet eens vertrouwen.

Volg Francisco ook op Twitter


Geef een reactie

Laatste reacties (74)