3.731
24

Filosoof

Vertrouwen in duurzaam nieuw leiderschap

D66 steunde enkele jaren terug nog vlijtig de pro-Bolsonaro, anti-Amazone, en anti-boeren Mercosur-deal, die goed in het neoliberale kosmopolitische straatje van de partij past.

Bij een leider denk ik aan iemand die inspireert, daadkrachtig overkomt, maar bovenal: iemand met visie. Wat onze herkozen leider van visie denkt, is duidelijk: ‘Iemand die last heeft van visie, moet naar de oogarts’. Rutte zal dus zelf niet zo veel visie hebben, of althans, er weinig last van hebben. Mijns inziens komt dit ook naar voren in zijn beleid. Ik weet niet wat zijn brilsterkte is, maar het lijkt erop dat hij bijziend is. In zijn korte overwinningsspeech bij de NOS zei Rutte trots te zijn ons steeds weer uit verschillende crises te leiden: eerst de financiële, vervolgens de vluchtelingen- en nu ook de coronacrisis. Dat deze laatste vermoedelijk nog maar een half jaar duurt, lijkt voor de meeste bijziende stemmers niet helemaal helder te zijn, maar misschien stemden ze met de verwachting dat Rutte ons uit de post-corona financiële crisis kan helpen.

Rutte is niet zozeer een leider alswel een manager: hij kan de problemen voor zijn neus oplossen, maar wanneer ze daar niet liggen, bestaan ze niet. Hij kan goed dweilen, maar slecht lekkages vinden en repareren. Er zijn namelijk op dit moment twee crises die zich minder opdringen, en daarom buiten zijn zichtveld liggen: de stikstofcrisis en de klimaatcrisis. Deze crises eisen juist op dit moment actie. Iemand die dit scherper lijkt te zien is de andere grote winnaar van de verkiezingen, een leider met daadwerkelijk visie, Sigrid Kaag; dat hoop ik althans.

Op het ministerie van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) zou Kaag flinke slagen kunnen maken. De demissionaire confessionele coalitiepartners hebben op dit terrein afgelopen decennia stelselmatig onvoldoende daadkrachtig opgetreden. Zo is de stikstofcrisis afgelopen kabinetsperiode, wederom, doorgeschoven. Het lijkt me daarom een goed idee als Kaag deze formatie een serieuze poging doet voor dit ministerie een minister te leveren, namens D66, opdat onder andere de veestapel flink verkleind kan worden. Met zijn gigantische aandeel in zowel stikstof- als broeikasgas uitstoot zou dit een verstandige keuze zijn.

Het verleden maakt mij echter sceptisch: D66 steunde enkele jaren terug nog vlijtig de pro-Bolsonaro, anti-Amazone, en anti-boeren Mercosur-deal, die goed in het neoliberale kosmopolitische straatje van de partij past. Ook steunt de partij de huidige vleugellamme Klimaatwet, waarmee de kans op het behalen van de Parijse klimaatdoelen nihil is.

Dankzij nieuw leiderschap bij D66 komt er misschien een frisse wind, waardoor dit soort acties verleden tijd zijn. Zo niet, dan kan Kaag er ook maar beter snel eerlijk over zijn en met JA21 erbij in de regering uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Dan stemmen volgende keer de mensen weer op een echte duurzame partij. Of misschien is het klimaat tegen die tijd al een dermate zichtbaar probleem dat Rutte het ook wel op wil pakken.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)