634
37

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

Verwesterde jongeren horen hier thuis

Als je langer dan acht jaar in Nederland woont en in ons land geworteld bent geraakt, dan hoor je hier thuis

En moet je, als het lange verblijf mede aan de overheid is te wijten, wat mij betreft een verblijfsvergunning krijgen. Dat zou moeten gelden voor álle minderjarige kinderen, uit álle landen. Nog voor de zomer stuur ik hierover samen met de ChristenUnie een initiatiefwet naar de Tweede Kamer.

De Kamer debatteert vanavond over de positie van verwesterde Afghaanse meisjes in Nederland.

Verwesterde meisjes uit Afghanistan verdienen een plek in Nederland. In de veelbesproken zaak van de Afghaanse Sahar heb ik me daar heel hard voor ingezet. Ik vind namelijk dat een meisje als Sahar eigen rechten heeft. Om als kind, opgegroeid in Nederland, hier haar toekomst te houden. Zij is Nederlands, denkt Nederlands, spreekt Nederlands. Ook al had haar familie nog geen recht op asiel; als het de overheid niet lukt om procedures binnen tien jaar af te ronden, mag een kind daar niet de dupe van worden.

Gelukkig heeft minister Leers voor verwesterde Afghaanse meisjes tussen de 10 en 18 jaar inmiddels een oplossing bedacht. Ik vind dit alleen lang niet genoeg. En ik wil ook dat we de minderjarige Afghaanse jongetjes niet vergeten. De minister gaat daar te makkelijk aan voorbij. Ik wil de minister met een motie dwingen om met hen meer rekening te houden.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)