692
7

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Videocolum: Een liberale preek

Over keuzevrijheid

Na de ‘vrijzinnige schriftlezing’ van 1 januari 2010 in reactie op Koningin Beatrix, een nieuwe liberale ‘preek’. D66-Kamerlid Boris van der Ham leest een stukje uit ‘Pleidooi voor de Staten van Holland’ van Arminius uit 1608. In die tijd woedde een hevige strijd tussen de conservatieve Calvinisten en de vrijzinnige denkers. De Calvinisten gingen uit van het slechte, wantrouwde iedereen en stelden dat de mens geen keuzevrijheid had. De vrijzinnige theoloog Arminius ging juist uit van de ‘vrije wille des menschen’ en vond dat de mens juist wel door eigen keuzes zijn leven kon vormen. Hij kwam zijn ideeen in 1608 toelichten tijdens een hoorzitting aan het Binnenhof in Den Haag, bij de Staten van Holland. Dit jaar, 2010, is het ‘Arminiusjaar’ en wordt deze vrijzinnige denker herdacht. Zijn ideeen vormde de basis voor de vrijzinnige Remonstrantse Broederschap die vanaf 1619 door de calvinsten werd verboden en die onder -ondergronds- vrije denkers als Spinoza en John Locke inspireerden.

“De vrije wille des menschen” “Ik acht dat hij vermag het goede te willen, te denken en te volbrengen”


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (7)