1.714
147

Tweede Kamerlid PvdA

Ed Groot studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging na zijn studie aan de slag als redacteur bij Het Financieele Dagblad. Van 1996 tot 2000 maakte hij een uitstapje als speechschrijver op het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, waarna hij terugkeerde naar het FD als redacteur en columnist. In 2010 werd hij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer.

Villabelasting alsnog invoeren

Het wetsontwerp zal in essentie hetzelfde zijn als het voorstel dat Jan Kees de Jager indiende toen hij staatssecretaris van Financiën was in het vorige kabinet

De villabelasting kan alsnog worden ingevoerd. Dat is het plan van een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie zullen samen een initiatiefwetsontwerp daartoe indienen. In een tijd waarin middeninkomens en lagere inkomens wordt gevraagd in te leveren, waarin de kosten van huren en zorg stijgen, waarin de salarissen van leraren en politieagenten worden bevroren, is het niet meer dan redelijk dat de eigenaren van een villa gevraagd wordt ook een bijdrage te leveren, en wij verwachten dan ook brede steun voor dit voorstel te vinden.

Het wetsontwerp zal in essentie hetzelfde zijn als het voorstel dat Jan Kees de Jager indiende toen hij staatssecretaris van Financiën was in het vorige kabinet, en dat hij onlangs als minister heeft ingetrokken.

Destijds onderbouwde De Jager het voorstel als volgt: ‘Het kabinet heeft met de maatregel ook een bijdrage willen vragen van hogere inkomens c.q. meer-vermogenden aan de lange-termijn houdbaarheid van de collectieve voorzieningen’. Die motivatie geldt volgens collega-Kamerleden Ewout Irrgang (SP), Bruno Braakhuis (GL), Arie Slob (CU) en voor mij onverminderd.

De maatregel behelst het niet langer indexeren van de voor de schijf voor het hoogste eigenwoningforfait geldende ondergrens van 1,01 miljoen Euro. Onder die schijfgrens geldt het lagere tarief van 0,55%, erboven 2,35%.

Door de maatregel komen huizen met een getaxeerde WOZ-waarde rond een miljoen voor een deel in het hogere tarief. De maatregel raakt uitsluitend het hoogste woningsegment.

Geef een reactie

Laatste reacties (147)