719
42

Tweede Kamerlid PvdA

Ed Groot studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging na zijn studie aan de slag als redacteur bij Het Financieele Dagblad. Van 1996 tot 2000 maakte hij een uitstapje als speechschrijver op het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, waarna hij terugkeerde naar het FD als redacteur en columnist. In 2010 werd hij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer.

Villabelasting is sociaal voorstel

Tot er sprake is van een brede hervorming van de woningmarkt, met een rechtvaardiger hypotheekrenteaftrek is de villabelasting een heel redelijk en heel sociaal voorstel

Ik heb vandaag aangekondigd de wet op de villabelasting, die door het kabinet is ingetrokken, opnieuw te zullen indienen, mede namens GroenLinks, ChristenUnie en SP. De villabelasting is bedoeld om ook de meest gefortuneerde mensen in dit land –de mensen die een huis bewonen van een miljoen of meer– een bijdrage te vragen voor het opvangen van de crisis. Dat is des te meer redelijk omdat uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat mensen met de laagste inkomens in dit land er hard op achteruitgaan in vergelijking met hoge inkomens. Dat het kabinet deze wet heeft ingetrokken is dan ook onterecht.

Het kabinet zegt de wet te hebben ingetrokken omdat de villabelasting binnen de kortste keren een ‘portiekbelasting’ zou worden. Ter uitleg: in de wet die nu is ingetrokken wordt het bedrag waarboven het hoge tarief geldt voor het eigen woningforfait (1,01 miljoen euro) niet jaarlijks aangepast aan de prijsstijging. Bij stijgende huizenprijzen vallen dus steeds meer woningen onder de villabelasting.

De vrees voor zo’n portiekbelasting is grote onzin. De staatssecretaris van Financiën gaf vanochtend toe dat uitgaande van een stijging van de huizenprijzen met 3,5% per jaar over dertig jaar nog steeds slechts een derde van de huizen onder de villabelasting zal vallen.

Vorig jaar vielen slechts 25.000 huizen onder de villabelasting. Door de daling van de huizenprijzen zijn dat er voorlopig alleen maar minder geworden en door het intrekken van de wet worden dat er nog minder. Hoezo portiekbelasting?

De PvdA beseft dat de villabelasting niet voor de eeuwigheid geldt, want dan zou de staatssecretaris alsnog gelijk krijgen. We trekken de wet graag weer in zodra deze of de volgende regering met een samenhangend en rechtvaardig plan komt voor een brede hervorming van de woningmarkt, met een rechtvaardiger hypotheekrenteaftrek.

Maar zolang dat niet het geval is vinden wij de villabelasting een heel redelijk en heel sociaal voorstel.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)