2.925
67

Voorzitter PvdA Ridderkerk

Medeoprichter van de beweging Linksom! in de PvdA, en voorzitter van de PvdA afdeling Ridderkerk.

In het dagelijks leven adviseur voor overheden en non-profit instellingen, beleid & strategie – gespecialiseerd op het snijvlak tussen politiek, beleid & uitvoering..

Studie: lerarenopleiding in Delft (aardrijkskunde/geschiedenis), en medeoprichter geweest van de LSVb.

Blijf lekker zelf thuis, Rutte!

cc-foto: Julian Buijzen
cc-foto: Julian Buijzen

Het akkoord van de EU met Turkije is het definitieve afscheid van de humanitaire waarden waar de EU zich altijd op beriep. In plaats van de problemen van de vluchtelingen staan de problemen van de EU en zijn lidstaten centraal – een grote dikke ik en eigen volk eerst hebben gezegevierd.

Vooral tegenhouden vluchtelingen

Het akkoord behelst vooral het terugsturen en tegenhouden van vluchtelingen. Extra opvang in de EU is begrensd op 72.000, zo’n 0,015% van de Europese bevolking. Canada alleen neemt 130.000 vluchtelingen op, 1% van de Canadese bevolking – zonder akkoord en ontluisterende toezeggingen aan Turkije.

De luchtbrug van Samsom is kleiner dan de privéjet waarmee Pechtold naar Kiev vloog en geeft nauwelijks perspectief om de druk van de ketel te halen van de nog steeds aanzwellende stroom vluchtelingen uit Syrië. Libanon, Jordanië, Turkije en Irak zullen overbelast blijven. Turkije krijgt weliswaar geld, maar Turkije slaagt er niet in – en wil dat ook helemaal niet – om te voldoen aan de Europese eisen voor vluchtelingenprojecten. Nu gaat de EU dus marchanderen met de veiligheids- en kwaliteitseisen – want het moet sneller.

Turkije geen veilig land

Turkije is een land in burgeroorlog met een autoritair bewind, waar vandaag nog 50 rechters tot levenslang veroordeeld werden. Er is geen vrije pers meer, universiteiten staan onder toezicht en demonstraties en vrij internetverkeer worden verboden. Het akkoord zegt er niets over, het is een volledige capitulatie. Turkije is geen veilig land, zelfs niet voor de eigen burgers. Syriërs worden teruggestuurd, en IS bevoorraad.

Blijf lekker zelf thuis!

Het akkoord legt de nadruk op het verhinderen van de instroom van vluchtelingen, waarbij de premier zelfs vluchtelingen opriep ‘thuis te blijven’ – terwijl deze mensen juist gevlucht zijn omdat hun thuis er niet meer is, of omdat het daar niet veilig is. Griekenland moest volgens onze premier eerst zelf meer doen om de ruim honderdduizend vluchtelingen daar op te vangen. De vele vrouwen en kinderen daar in de modder worden aan hun lot overgelaten. Blijf lekker zelf thuis, Rutte!

Problemen worden eerder groter dan kleiner

Het resultaat van steeds dichtere grenzen is alleen dat stromen zich verplaatsen, dat de winsten van mensensmokkelaars steeds groter worden en dat er aan de andere kant van het prikkeldraad zich steeds onmenselijker taferelen gaan afspelen. Nu al wordt met traangas en rubberen kogels geschoten op vrouwen en kinderen die de oorlog proberen te ontvluchten. De Turkse kustwacht knuppelt er ook lustig op los.

Dat de VVD onder invloed van de PVV de problemen van vluchtelingen vooral wil afwentelen op de arme en al overbelaste landen in de regio mag geen verbazing meer wekken, maar dat mijn PvdA Tweede Kamerfractie bij monde van woordvoerster Attje Kuiken direct na de deal op Joop een juichend stuk publiceert over deze deal, heeft mij toch weer opnieuw verbijsterd. Geen enkele kritische noot, alleen maar een soort ‘burgemeester in oorlogstijd’-excuus dat het beter is dan niets.

Het akkoord legitimeert de onderdrukking van de democratische rechtsstaat en de onderdrukking van de Koerden in Turkije. Turkije is en wordt geen veilig land. Gaan we straks ook Koerdische vluchtelingen terugsturen? Voor niet-Syriërs is niets geregeld. Individuele toetsing wordt tot een farce gemaakt. De nu afgesproken procedures zijn in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het internationaal recht en ook niet uitvoerbaar. De mensensmokkelaars blijven verdienen, de stromen verleggen zich naar nog gevaarlijker en duurdere routes. De taferelen aan de Europese buitengrenzen zullen steeds meer gaan lijken op de schilderijen van Jeroen Bosch – apocalyptische taferelen. Het is een smerige koehandel met vluchtelingen: de Turken mogen het vuile werk doen, wij betalen en kijken weg.

PvdA TK-fractie kan zich zo beter aansluiten bij die van de VVD

Wie had in de periode van voor Diederik Samsom en Attje Kuiken kunnen denken dat de PvdA zo lijnrecht tegenover Amnesty , UNHCR, Vluchtelingenwerk en andere organisaties zou staan. Maar ik had wellicht beter moeten weten na de poging om illegaal verblijf strafbaar te stellen en het kinderpardon marginaal uit te voeren. En nadat Diederik Samsom begon over de grenzen van onze verzorgingsstaat in relatie tot de opvang van vluchtelingen. Zoals Arnold Grunberg terecht daarover schreef: die problemen zijn net zo illusoir als het zogenaamde Joodse vraagstuk in de jaren 1930. De problemen in onze verzorgingsstaat (hoge werkloosheid, toenemende armoede en ongelijkheid, kaalslag in de zorg, dwangarbeid van werklozen) komen niet door de vluchtelingen, maar door falend beleid. Nadat onze partij eerst de vakbeweging van zich vervreemd heeft, volgen nu de mensenrechten-, vluchtelingen en ontwikkelingsorganisaties. Als de fractie zo doorgaat kunnen ze net zo goed zich bij die van de VVD aansluiten.

Oproep

Nee, Attje, dit is erger dan niets. Het is het definitieve morele failliet van onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Tenminste, als de hele fractie hier achter staat. Ik hoop van niet, en roep de andere fractieleden en de rest van onze partij op om hiertegen in verzet te komen.

Gerard Bosman
Linksom! in de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (67)