5.657
83

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Voert de Volkskrant oorlog tegen de Islam?

Ik zal vandaag aantonen dat de Volkskrant oorlog tegen de Islam voert, of dat men geen verstand heeft van argumentatie

In september 2014 hield Obama een televisietoespraak. Hij kondigde bombardementen op IS aan en vertelde de Amerikaanse burger de reden voor de oorlog. Dus een oorlogsverklaring. Hij zei ook dat IS onislamitisch is. De Republikeinen en de Amerikaanse rechtse media, zoals Fox News, reageerden meteen fanatiek op deze uitspraak. Ook Daniel Pipes, een zogenaamde islamcriticus, tikte meteen een blog met de titel: ‘Sorry meneer de president, IS is 100 procent islamitisch’. De Volkskrant las het en hoorde het gebod: ‘gij zult het vertalen.’ In haar geestdrift was deze krant niet alleen blind voor het feit dat Pipes zichzelf tegenspreekt, maar ook blind voor Obama’s argument.

Wat zegt Obama?
Op het eerste gezicht is Obama’s uitspraak een vreemde eend in de bijt naast zijn andere premissen. Want als premisse is zij irrelevant voor zijn conclusie.

Reconstructie:
Argument 1
Premisse: IS is onislamitisch.
Conclusie: We moeten IS vernietigen.

Dus of Obama is dom, of we moeten een andere interpretatie vinden. Maar Obama zei iets meer: “ISIL (red. IS) is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL’s victims have been Muslim.” Op het eerste gezicht begrijpt de Volkskrant niet wat Obama zegt. Want zijn uitspraak is geen wetenschappelijke uitspraak, maar een morele. Zij is equivalent met bijvoorbeeld: ‘IS-strijders zijn beesten. Want geen mens vermoordt onschuldigen.’

Maar stel dat Obama dit laatste zou zegen en de Volkskrant snel een IS-strijder zou vangen, zijn DNA door een zoöloog zou laten onderzoeken en een stuk zou publiceren: ‘Sorry meneer de president, IS is 100 procent menselijk.’ Zou je niet denken dat het dagblad dom is?

Maar ook met deze context blijft de premisse irrelevant voor zijn conclusie. Om dit te begrijpen moeten we andere toespraken bekijken, waar Obama meer zegt, zoals hier:

Al Qaeda and ISIL and groups like it are desperate for legitimacy. They try to portray themselves as religious leaders — holy warriors in defense of Islam. That’s why ISIL presumes to declare itself the ‘Islamic State’. And they propagate the notion that America — and the West, generally — is at war with Islam. That’s how they recruit. That’s how they try to radicalize young people. We must never accept the premise that they put forward, because it is a lie. Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek. They are not religious leaders — they’re terrorists. And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.

Nu is zijn argument evident:
Argument 2
Premisse 1: Sommigen zeggen dat we oorlog tegen de Islam voeren.
Premisse 2: Maar geen echte religie pleegt misdaden.
Conclusie 1: Dus IS is onislamitisch.
Conclusie 2: Dus we voeren geen oorlog tegen de Islam.

Dat we Argument 1 op deze manier moeten interpreteren, zien we ook als we kijken hoe leiders hun oorlogsverklaringen koken. Als ingrediënt definiëren ze de vijand en maken ze onderscheid tussen een kleine boze groep en een grotere onschuldige groep; bijvoorbeeld onderscheid tussen de regering en het hele volk. Woodrow Wilson zei in zijn oorlogstoespraak in 1917: “We have no quarrel with the German people. We have no feeling towards them but one of sympathy and friendship.” Hitler, in zijn oorlogsverklaring, zei ook dat hij geen ruzie had met het Amerikaanse volk. Bill Clinton zei dat “we’re not anti-Serb; we were against Mr. Milosevic’s policies.” Bush: “We do not fight Islam, we fight against evil.” Op dezelfde manier definieert Obama de vijand als een kleine groep (de IS) en onderscheidt die van de rest van de moslims.

Kijk nog een keer naar zijn argument en zie dat de Volkskrant niet begrijpt wat Obama zegt, of wil bewijzen dat we in oorlog met de Islam zijn:

Premisse 1: Sommige zeggen dat we in oorlog zijn met de Islam.
Premisse 2: Maar IS is onislamitisch.
Conclusie: Dus we zijn niet in oorlog met de Islam.

Ik heb ten minste drie stukken in de Volkskrant gelezen, waar men graag wil bewijzen dat IS islamitisch is. Waarom spendeert deze krant zoveel energie om premisse 2 te weerleggen? Als de krant het met Obama eens is dat dit geen oorlog tegen alle moslims is, dan is het dom om zoveel energie te verbruiken om zijn premisse 2 te weerleggen (dat IS onislamitisch is). Pas als het dagblad Obama’s conclusie wil weerleggen, pas dan is het slim om premisse 2 aan te vallen. Dus of de Volkskrant heeft geen verstand van argumentatie, of voert graag een oorlog tegen alle moslims. Waarom anders zou de krant IS met andere moslims willen verbinden?

Geef een reactie

Laatste reacties (83)