Laatste update 16:54
5.330
59

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Volgens Thierry Baudet is Nederland nog lang niet vol

Een verhuizing van de Afrikaners naar Nederland zou een toename van de bevolking betekenen met 3,2 miljoen nieuwkomers. Dan zitten we met zijn twintig miljoenen bij elkaar. Als het bij de nazaten van de boeren blijft.

Thierry Baudet heeft een radicale bekering ondergaan. Tot nog toe was hij voor een Nederland met dichte grenzen omdat we zo al overbevolkt genoeg zijn. Deze gedachte heeft hij verre van zich geworpen. Binnenkort maakt de politieke leider een reis naar Zuid-Afrika om naar eigen zeggen daar te regelen dat de nazaten van de Afrikaner boeren erkend worden als Nederlanders zodat ze zich hier kunnen vestigen. Volgens Baudet is dat noodzakelijk omdat zij aan de Kaap hun leven steeds minder zeker zijn.

Een verhuizing van de Afrikaners naar Nederland zou een toename van de bevolking betekenen met 3,2 miljoen nieuwkomers. Dan zitten we met zijn twintig miljoenen bij elkaar.

Als het bij de nazaten van de boeren blijft.

Baudet
Voortrekker Piet Retief tekent verdrag met Zoeloekoning Dingane | cc-foto: flowcomm

Het is namelijk de vraag wie je op grond van Baudets definitie tot de Nederlanders rekent. Het ligt voor de hand hierbij naar afstamming kijken. Zuiver zou het zijn als wij iedereen verwelkomden met Afrikaans als eerste taal. Dit Afrikaans is nauw verwant aan het Nederlands. Het ging al meer dan drie eeuwen geleden op de Kaap zijn eigen weg. Wie overigens reconstructies beluistert van het Nederlands uit de Gouden Eeuw, herkent een Afrikaanse tongval.

Niet alleen de Boeren maar ook de meeste kleurlingen leerden het Afrikaans van hun moeder. Deze kleurlingen zijn voor het grootste gedeelte afstammelingen van Boeren en hun Afrikaanse alsmede Aziatische slaven. Het gaat niet aan dit vaderschap te ontkennen. Dat is niet meer van deze tijd. We komen dan op 7,2 miljoen personen. Zo zien we een Nederland ontstaan met 25 miljoen inwoners.

Blijkbaar denken Baudet en de FvD dat ons land zoveel mensen extra gemakkelijk kan huisvesten en in de samenleving opnemen. Ook voor hen biedt het land achter de duinen een goede toekomst.

Je kunt daar schamper over doen, je kunt ook het evangelie opslaan: in het rijk der hemelen heerst meer vreugde over één bekeerling dan over honderd rechtvaardigen. We zien je surfen op de top van de tsunami. Welkom, Thierry bij de kinderen des lichts.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de politieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (59)