1.901
5

Filosoof en literatuurwetenschapper

Bram Ieven is filosoof en literatuurwetenschapper. Hij doceert moderne Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden.

Volkskrant, als je een Vlaams-Nationalist uitnodigt, doe het dan goed

Dat hij vergeleken wordt met Pim Fortuyn en Rita Verdonk maakt duidelijk dat enige opheldering over Bart De Wever en de N-VA hard nodig is 

Zondagmiddag was Bart De Wever te gast in Amsterdam voor het Volkskrant-debat. Dat de voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) naar Nederland wil komen, dat gebeurt niet vaak. Het was dus nieuws. We keken misschien wel naar “de toekomstige premier van België” mompelde de debatleider tijdens de introductie.

Maar wat het debat pijnlijk duidelijk maakte, is het gebrek aan kennis en inzicht van Nederlandse media over het politieke kluwen die België heet. Dat de Volkskrant Bart De Wever verkeerdelijk neerzette als “ooit winnaar van De Slimste Mens” deed al niet veel goeds vermoeden (hij bereikte de finale). Dat hij tijdens het debat welwillend vergeleken werd met Pim Fortuyn en Rita Verdonk maakt duidelijk dat enige opheldering over Bart De Wever en de N-VA hard nodig is.

De Wever roept niet dat Vlaanderen ‘vol’ zit. Hij is ook niet buitenproportioneel ‘trots’ op België of Vlaanderen. Wat hij wel is? Een neoliberaal die nationalisme op ingenieuze maar agressieve wijze inzet om zijn liberale beleid te kunnen doorvoeren. Indien de debaters een beetje hun best hadden gedaan om de uitspraken van De Wever op de korrel te nemen, was dat snel duidelijk geworden. Een korte reconstructie.

Voor Bart De Wever is het verhaal van België eenvoudig. Het valt in drie zinnen samen te vatten, horen we hem laconiek zeggen tijdens het debat. Zin een: onder leiding van een Franstalige elite splitste de zuidelijke Nederlanden zich in 1830 af van de rest van het land. Zin twee: in de honderdvijftig jaar die daarop volgde voerde het Vlaamse, Nederlandstalige deel van het land met succes een culturele, politieke en economische emancipatiestrijd. Zin drie: de emancipatie is inmiddels afgelopen, maar het land zich heeft ‘ontdubbeld’ in twee feitelijk gescheiden delen die ieder iets anders willen en iedere poging ze nog samen te houden is ondemocratisch.

Zo bezien lijkt weinig nobeler en democratischer te zijn dan het N-VA ideaal van een sterk autonoom Vlaanderen. Logisch, toch? Nee. Want wanneer De Wever zegt dat Wallonië een eigen democratie is geworden die iets heel anders wil dan Vlaanderen, waarop baseert hij zich dan? Op het feit dat Wallonië links stemt, voert hij aan. En wat dan nog? Het is de regering Di Ruppo in ieder geval gelukt om zonder veel problemen haar ambtstermijn uit te zitten. Ze heeft zelfs een bescheiden economische groei gerealiseerd. Maar wacht eens even: zegt De Wever hier nu werkelijk dat hij van Wallonië af wil omdat het links is? Dat is best een pittige uitspraak voor een politicus.

Kijken we vervolgens even naar het verkiezingsprogramma van de N-VA. Dat werd afgelopen vrijdag met veel tromgeroffel gepresenteerd in Vlaanderen, maar kwam met geen woord ter sprake in het debat. Onbegrijpelijk, want het is het beste uitgangspunt voor een goed begrip van de vreemde mix van nationalisme en neoliberalisme die deze partij kenmerkt.

Het programma liegt er in ieder geval niet om: de N-VA wil de overheidsuitgaven van België twee jaar lang nominaal bevriezen, de indexering van de lonen voor minimaal een jaar opschorten, de belastingen op arbeid verlagen voor de hogere inkomens (maar voor de laagste inkomens ongewijzigd laten), de werkloosheidsuitkering sterk beperken in tijd, een immigratiebeleid opstellen dat gericht op het aantrekken van kennis en werkkracht en het weren van arme immigranten.

Dit beeld komt bepaald niet overeen met dat van een “man die nationalisme als een positieve kracht ziet”, zoals de debatleider goedmoedig opmerkte. Als nationalisme voor De Wever positief is, dan vooral omdat het hem toestaat zijn neoliberale beleid door te voeren. Zoals op de site van de partij te lezen valt: “Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor zijn fiscaliteit.”

Ik juich iedere interesse van Nederlandse media voor België toe. Maar neem die taak dan wel serieus: verdiep je in de materie en organiseer een echt debat. Lukraak gooien met stempels zoals ‘de Belgische Fortuyn’ doet geen recht aan de complexe politieke transformatie waarin een land als België zit.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)