4.520
118

Student Rechtsgeleerdheid

Hugo Wagenmakers (2002) studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in theater en cultuur en heeft dan ook in professionele musicals opgetreden. Naast zijn studie is hij geïnteresseerd in politiek en is onderdeel van de beroepscommissie van de JSPvdA, een politieke jongerenorganisatie binnen de PvdA. Via zijn opinies hoopt hij verandering teweeg te brengen in het doen en denken van de politiek en maatschappij.

Voor Polen is er geen plek meer in de EU

Het lijkt er namelijk op alsof de Poolse regering keer op keer de EU wil ondermijnen.

cc-foto: S. Hermann & F. Richter

Donderdag 7 oktober heeft het Constitutioneel Hof in Polen geoordeeld dat het Poolse recht voorrang krijgt op het EU-recht. Door deze uitspraak streeft Polen verder naar een toekomst zonder de Europese Unie, want met deze uitspraak maakt Polen een juridische Polexit van de Unie. Europees Commissaris van Justitie Didier Reynders zegt dat de Europese Commissie “alle middelen zal gebruiken om ervoor te zorgen dat Polen het EU-verdrag respecteert”. Maar het blijft de vraag in hoeverre Polen nog binnen de Europese Unie past. Heeft een land dat LGBTQ+-vrije zones wilde instellen, vluchtelingen weigert op te nemen en nu het EU-recht naast zich neerlegt nog wel plek binnen de Europese Unie? Wat mij betreft heeft Polen dat niet. Het lijkt er namelijk op alsof de Poolse regering keer op keer de EU wil ondermijnen.

Het is moeilijk te geloven dat de Poolse regering echt uit de EU zou willen stappen, want dit zou betekenen dat zij afziet van financiële steun van de Europese Unie.
Een echte Polexit zou dan ook dramatisch zijn voor het land. Er zijn voor Polen namelijk tientallen miljarden euro’s beschikbaar gesteld om onder andere de economische achterstand in Polen weg te helpen werken en Polen te verduurzamen. Zonder financiële steun van de EU zou Polen zich veel minder snel kunnen ontwikkelen dan nu het geval is.
Zolang Polen zich weigert te houden aan de fundamentele beginselen van de Europese Unie, lijkt er echter geen andere keuze dan dat Polen en de EU andere wegen zullen bewandelen.

Zo zijn er sinds 2019 in bepaalde regio’s binnen Polen LGBTQ+-vrije zones. Deze zones zijn gemaakt om de LGBTQ+-ideologie te bestrijden. Het is moreel ontzettend verwerpelijk dat Polen de waarden van de LGBTQ+-gemeenschap niet accepteert en hen behandelt als tweederangsburgers. De LGBTQ+-waarden van diversiteit, individualiteit en de vrijheid om te kunnen zijn wie je wil zijn zouden in een land dat lid is van de Europese Unie altijd moeten worden geaccepteerd. Gelukkig hebben een aantal LGBTQ+-vrije Poolse provincies onder druk van de Europese Unie de LGBTQ+-vrije zones laten verdwijnen. Deden zij dit niet, dan liepen zij potentieel tientallen miljoenen euro’s subsidiegeld mis wegens discriminatie. Toch blijft een klein deel van het Poolse grondgebied nog een zelfverklaarde LGBTQ+-vrije zone. Wat dit betreft past Polen totaal niet binnen de Europese Unie, want deze afschuwelijke mensenrechtenvrije zones zouden niet mogen worden getolereerd binnen een inclusieve Europese Unie.

Daarnaast is het zo dat Amnesty International heeft gemeld dat er sterke aanwijzingen zijn dat Polen illegale pushbacks uitvoert bij Afghaanse asielzoekers. Polen heeft als EU-lid de plicht om asielzoekers op te vangen en hun asielaanvraag in behandeling te nemen. Het feit dat zij dit bij een groep Afghaanse asielzoekers potentieel niet zouden doen, maakt hen verdachte van mensenrechtenschendingen. Dit past opnieuw niet bij een lidstaat die zich zou moeten houden aan de normen en waarden van de Europese Unie. Polen zou dan ook om deze reden niet meer binnen de EU passen.

Nu het Constitutioneel Hof in Polen heeft geoordeeld dat het Poolse recht voorrang krijgt op het EU recht zijn alle rapen gaar. Het is tijd dat de EU een duidelijke boodschap afgeeft en Polen uit de EU zet, want er is geen plek binnen de Europese Unie voor een land dat de EU blijft ondermijnen.

Geef een reactie

Laatste reacties (118)