2.150
84

Hoogleraar Forensische psychologie

Dr. Corine de Ruiter is hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht en tevens werkzaam in eigen praktijk. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht. Daarnaast treedt ze regelmatig op als getuigedeskundige in de rechtszaal. Corine de Ruiter levert met enige regelmaat bijdragen in Nederlandse schrijvende en audiovisuele media. Met haar publieke optredens probeert zij de psychologie uit haar ivoren toren te halen en kennis over de relatie tussen psychische stoornissen en crimineel gedrag te verspreiden. Op het internet kunt u haar vinden op: www.corinederuiter.eu.

Voorspelling: Nederland over 7 jaar geflopt als kenniseconomie

De ambities van het kabinet zijn moeilijk te rijmen met de door haar aangekondigde bezuinigingsmaatregelen

Het is niet moeilijk te bedenken wat de lange termijn gevolgen van de huidige bezuinigingen in ons hoger onderwijs zullen zijn. Daarom waarschuwt de VSNU het kabinet nogmaals in haar Nieuwsbrief van 7 april. Ik heb hem hieronder integraal overgenomen. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Behalve misschien nog dit—als deze ontwikkelingen doorgaan zullen vele slimme mensen Nederland voor gezien houden en hun biezen pakken.

Het kabinet wil Nederland in de top 5 van kenniseconomieën brengen. De universiteiten ondersteunen deze ambitie volop en willen daar de komende jaren aan werken. De adviezen van de commissie Veerman om het hoger onderwijs toekomstbestendig te maken staan hoog op de agenda’s van de universiteiten. Universiteiten willen bijdragen aan de topsectoren die door het kabinet benoemd zijn.

Veerman adviseert te investeren in onderzoek. En daar is alle reden voor: de Nederlandse uitgaven aan universiteiten zijn gedaald van 1,1% van het BNP in 1980 naar 0,6% nu.

De ambities van het kabinet zijn moeilijk te rijmen met de door haar aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. De bezuinigingen zorgen voor een verschraling van het hoger onderwijs en onderzoek, met alle gevolgen van dien voor onze concurrentiekracht. Nederland teert nu nog op investeringen in onderzoek uit de vorige eeuw, maar zonder nieuwe investeringen in kennis en innovatie zal Nederland achterlopen. Niet alleen op onze buurlanden, maar ook op landen als China en Korea die zwaar inzetten op R&D.

Er zijn zeven klappen vanuit verschillende hoeken die het hoger onderwijs moet opvangen. Deze klappen voor het hoger onderwijs zijn ook een dreun voor de Nederlandse kenniseconomie. Hieronder de jaarlijkse bezuinigingen op het hoger onderwijs, ingezoomd op universitair onderwijs en onderzoek –  in vogelvlucht:

1.  Verlies FES-middelen: € 500 mln. op onderzoek bij hoger onderwijs en bedrijven.

2.  € 370 mln. op het hoger onderwijs  oor boete langstudeerders en efficiencykorting

3.  € 90 mln. reductie onderzoeksmiddelen

4.  € 52 mln. op universitair onderwijs en onderzoek

5.  € 72 mln. op arbeidskosten universitair personeel en prijscompensatie

6.  Bezuinigingen op internationaal onderwijs en onderzoek

7.  € 60 mln. op hoger onderwijs, ten koste van kwaliteit onderwijs of aantal studenten

Wat betekent dit voor…

… bedrijven?
Toonaangevende internationale bedrijven vestigen zich daar waar hoogwaardige kennis is. Dit zorgt voor werkgelegenheid voor hoger en lager opgeleiden en bedrijvigheid in de omgeving. Door de bezuinigingen wordt Nederland minder aantrekkelijk als kennisland en daardoor als vestigingsland.

… samenleving?
Een sterke kenniseconomie biedt welvaart en welzijn voor iedereen. Met de krimpende beroepsbevolking heeft Nederland alle talenten nodig om de vergrijzende samenleving te kunnen onderhouden.

… studenten?
Een gezonde onderwijs- en onderzoeksector geeft jongeren uit alle lagen van de samenleving de kans om zich te ontwikkelen. Ook uit achterstandsgroepen, ook de laatbloeiers die doorstromen vanuit het HBO.

Meer informatie over de zeven klappen en de gevolgen voor de Nederlandse kenniseconomie is te vinden op de site van de VSNU.

Geef een reactie

Laatste reacties (84)