4.297
33

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Vrije vestiging voor iedereen, overal in het koninkrijk

De wet van Bosman is dom, bekrompen en achterlijk

Een verleden als straaljagerpiloot behoeft niet tot een wijde blik te leiden. Dat bewijst het VVD-kamerlid André Bosman met zijn wetsvoorstel om de toegang van in zijn ogen kansarme Antillianen tot het Europese deel van ons koninkrijk te beperken.


Hij baseert zich daarbij op voorbeelden uit Curaçao, Sint Maarten en Aruba, die al decennia lang allerlei economische eisen stellen aan burgers uit andere rijksdelen als zij zich op hun grondgebied willen vestigen. In plaats van dat de zich ongetwijfeld liberaal achtende parlementariër de strijd aanbindt tegen zulke in de praktijk racistische regelgeving, wil hij die nog uitbreiden.

Tijdens een debat bij Pauw en Witteman nam Jelle Brandt Corstius hem stevig te grazen: hij stelde hem voor ook de immigratie van kansarmen uit achtergebleven regio’s zoals Oost-Groningen en Zuid-Limburg te beperken omdat die in de rest van Nederland net zo min perspectief hadden als Antillianen. Bosman had daar geen weerwoord op behalve het formalistische element dat de Aruba, Curaçao en Sint Maarten in tegenstelling tot Oost-Groningen geen eigen regering hebben.

Hij vond ook Quinsy Gario en de uit Curaçao afkomstige onderneemster Danitza Jacobs tegenover zich. Zij wezen op het racistisch element in Bosmans wetsvoorstel omdat het in de praktijk donkere mensen zullen zijn die zich ondanks hun Nederlands paspoort op Schiphol geweerd zien. Groot gelijk.

Merkwaardig genoeg verdedigden zij echter óók de vergelijkbare regelingen op de eilanden in de West. Als alle zestien miljoen Nederlanders naar Curaçao kwamen, dan zou het eiland zinken, stelde Danitza Jacobs vast met enthousiaste steun van Quinsy Gario. Bestegen daarentegen alle Antillianen de blanke top der duinen, dan maakte dat nauwelijks iets uit. 

Dat is natuurlijk een redenering van lik-me-vessie. Als Caribisch Nederland zijn grenzen sluit, is dat allemaal OK, doet Europees Nederland hetzelfde, dan is het racisme. André Bosman kon blij zijn met zulke tegenstanders. Verscheidene malen herhaalde hij dat zijn wetsvoorstel vrijwel letterlijk uit de Curaçaose, Arubaanse en Sint-Maartense regelingen was gekopieerd. 

Toch is het goed dat Bosman de zaken zo op scherp zet. Echte democraten en liberalen kunnen zich nu sterk maken voor de enige acceptabele regeling: alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden zijn vrij en gelijk. Zij mogen zich vestigen waar zij willen. In Oranjestad of Roodeschool, in Philipsburg of Spijkenisse. Daarom dienen de discriminerende regelingen op de Caribische eilanden onmiddellijk te verdwijnen, terwijl dat van die vrije vestiging altijd en overal wellicht een plek verdient in het basisverdrag voor het Koninkrijk.

Iets anders zou dom zijn, bekrompen en achterlijk. 

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (33)