762
25

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Marieke van Doorninck is sinds 2009 fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Daarnaast werkt zij als lobbyist bij La Strada Internationaal, het Europese netwerk tegen mensenhandel in Centraal- en Oost-Europa. Ze studeerde geschiedenis in Amsterdam.

Vrijstaat Amsterdam

De VVD pleit voor onorthodoxe maatregelen bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Niet in onze Vrijstaat!

Midden in de crisis mag Amsterdam op 30 april een extra feestje organiseren. Naast onze gebruikelijke festiviteiten op die dag, is de stad ook gastvrouw van het feest van de monarchie; de inhuldiging van de nieuwe koning. Ondanks een groot aantal steekhoudende argumenten tegen de monarchie, is het gros van de Nederlandse bevolking nog steeds oranjegezind. Er is echter ook een aanmerkelijk deel van de onderdanen van ons aanstaand monarch die daar anders over denkt. Juist op 30 april moeten zij in Amsterdam alle ruimte krijgen om hun mening openlijk te ventileren.

Dat lijkt vanzelfsprekend in de Vrijstaat Amsterdam, maar waakzaamheid is geboden. Nog voordat er in de gemeenteraad iets was besproken over hoe de dag zou worden georganiseerd, roerden onze liberale coalitiepartners zich al. Om situaties als in 1980 te voorkomen pleit de fractievoorzitter van de VVD voor onorthodoxe maatregelen om de veiligheid van edellieden en hoogwaardigheidsbekleders die onze stad die dag zullen aandoen, te garanderen. 

Dan gaat het om gebiedsverboden, de hele omgeving van de Dam onder controle (handig als je Vrankrijk weer eens dwars wil zitten), preventief fouilleren, een verbod op gezichtsbedekkende kleding of instrumenten (dat wordt nog wat als er Oranjeklanten zijn die de feestvreugde extra luid bij willen zetten met een fikse oranje zonnebril dan wel een oversized klomp op hun hoofd), en demonstranten verbannen naar het westelijk havengebied.

Dit laatste is natuurlijk een schamele poging van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie om de verkwanseling van haar liberale gedachtegoed te verhullen door demonstraties niet volledig te verbieden, wat ze het liefst zou willen.  

Nu zijn de eerste tekenen vanuit het gemeentebestuur geruststellend. De burgemeester heeft al op verschillende momenten duidelijk gemaakt dat uiteraard de veiligheid die dag moet worden gegarandeerd, maar dat het vooral een open feest moet zijn. Dus zo min mogelijk afgesloten delen van de stad en de ruimte voor protesten voor tegenstanders van de monarchie. Dat een georganiseerde demonstratie op de Dam niet wordt toegestaan, is wel logisch. Daar is nu juist de georkestreerde demonstratie vóór de monarchie gepland. Maar een enkeling met een protestbord kan daar volgens de burgemeester vrijelijk gaan staan. Dat is mooi en heel wat anders dan vorige week in Utrecht, waar een studente met haar kartonnen bord ‘Weg met de monarchie, het is 2013’ prompt door de overijverige politie werd aangehouden.

De VVD zal haar zin niet krijgen. En toch blijft waakzaamheid geboden. De burgemeester heeft aangegeven dat Amsterdam slechts gastvrouw is van het feestje. En wat gaan we doen als onze gasten straks toch meer repressieve maatregelen gaan vragen? Goed gastvrouwschap vraagt om duidelijke kaders, niet alleen richting Amsterdammers maar vooral ook richting onze gasten. Wat GroenLinks betreft zijn die eenvoudig: Een open stad, geen gebiedsverboden, geen preventief fouilleren en een goede plek waar mensen zichtbaar hun anti-monarchale gevoelens kunnen demonstreren. Het Koningsplein is daarvoor natuurlijk de uitgelezen plaats, zeker als de oranjesloep daar langs komt varen. Ook goed voor ons aanstaand monarch om op de dag van zijn inhuldiging in de Vrijstaat Amsterdam, alle facetten van zijn koninkrijk te mogen aanschouwen.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)