1.558
35

Oud-wethouder Amsterdam Bos en Lommer

Fouad Sidali is sinds mei 2008, namens de PvdA, wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Zijn portefeuilles zijn Onderwijs en Jeugd, Welzijn en Zorg, Werk en Inkomen en Kunst en Cultuur.
Sidali werkte na zijn studie Journalistiek als redacteur bij het NOS-journaal en later als verslaggever bij Hart van Nederland van SBS. In 2003 verruilde hij de journalistiek voor het woordvoerderschap. Hij werd bestuursvoorlichter voor het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam.

Vrijwillig of niet, inburgeren zal je

Voor migranten met een baan die weigeren in te burgeren zijn er nu geen sancties. Dat moet anders. Wie geen cursus wil volgen, moet maar meer belasting gaan betalen.

Voor mij als stadsdeelwethouder in Bos en Lommer is de grens bereikt. Al jaren lopen we te duwen en te trekken aan mensen die zogenaamd vrijwillig moeten inburgeren.

Wat is vrijwillig ‘moeten’ inburgeren?
Deze vrijwillige inburgeraars zijn niet uitkeringsgerechtigd, de zogenoemde nuggers. Het is een grote groep die zelf, of de partner, een inkomen heeft via een baan. Op deze groep wordt geen sanctie gelegd wanneer zij niet komen opdagen. Ik weiger nog langer dit te accepteren. En wel om de volgende reden.
Je neemt zelf het besluit naar een ander land te emigreren, dan is het niet meer dan logisch dat je er alles aan doet om er bij te horen. Bijvoorbeeld door de taal onder de knie te krijgen en je in de cultuur van je nieuwe land te verdiepen. Dat je mensen met de wet in de hand daartoe moet dwingen, vind ik bezopen. De wereld op z’n kop!

Het meest frustrerende vind ik dat er binnen deze groep ontzettend veel talent zit dat we nodig hebben. Zeker de komende jaren waarin we met het spook crisis te maken gaan krijgen. Ik noem u een voorbeeld. Ik doe mijn best om mensen mee te laten doen in ons stadsdeel. Dat kan door een opleiding te volgen of door te participeren via vrijwilligerswerk. Al het werk dat in de buurt gedaan kan worden door vrijwilligers kan onmogelijk betaald worden. Wanneer je vrijwilligerswerk doet zal je toch de Nederlandse taal moeten spreken. Dat is de taal waarin we elkaar allemaal begrijpen.

Hoe wil ik dit probleem van vrijwillige inburgeraars gaan oplossen als er van sancties niets terechtkomt? Zoals gezegd hebben deze mensen of hun partner een baan. Samen met de werkgevers wil ik gaan kijken of er mogelijkheden zijn op het korten van het inkomen. Je zou het kunnen zien als strafpunten. Er zijn allerlei varianten te bedenken. Bijvoorbeeld om gedurende een jaar te kijken of iemand komt opdagen of niet. Als dat niet het geval is dan betaal je meer belasting over een heel jaar. Je wordt dan één keer per jaar gekort op je inkomen.

Als sociaal democraat in hart en nieren wil ik iedereen een kans geven die wil. Wie niet wil zal moeten voelen. Het kan niet zo zijn dat aan de andere kant mensen moeten lijden onder hen die de kantjes er vanaf lopen.
Tegenover sancties staat ook dat wij als overheid er voor moeten zorgen dat vrijwillige inburgeraars ook daadwerkelijk een cursus aangeboden krijgen.
Aanbieders van cursussen zullen iedereen die ze doorgestuurd krijgen moeten plaatsen. De angst bij de aanbieders dat mensen de cursus niet halen en daarmee geen vergoeding ontvangen, moet plaats maken voor de bereidheid om een maatschappelijk probleem te willen oplossen. Liever zakken voor een cursus dan helemaal geen cursus.
Inburgeren moet leuk zijn en vooral ook een middel dat acceptatie en participatie tot doel heeft. Inburgeren op zich is geen doel.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)