1.876
3

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Vrouwen gaan zich steeds meer als stomme jongens gedragen

Elke dag een gezond weetje van Ivan Wolffers: vandaag over leefstijl en levensverwachting

In de Engelse kranten worden de cijfers van het Office of National Statistics (zeg maar wat in Nederland het Centraal Bureau voor de Statistiek of CBS is) gepresenteerd om de verrassende trend in de sterftecijfers van mannen en vrouwen te ondersteunen. Het gat dat altijd zat tussen de levensverwachting van mannen en vrouwen wordt kleiner in Engeland. Was de levensverwachting voor vrouwen altijd vier jaar meer dan die voor mannen, sinds een paar jaar wordt het verschil kleiner. “Vrouwen halen mannen in”, laten de krantenkoppen weten.

Dat die verschillen te zien zijn is in principe minder interessant dan de mogelijke oorzaken ervan. En ook willen we graag weten of die trend in Nederland bestaat. In 2012 was volgens het Nationaal Kompas de levensverwachting in Nederland bij geboorte 79,1 jaar voor mannen en 82,8 jaar voor vrouwen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 18,3 jaar voor mannen en 21,2 voor vrouwen. 

Leefstijl
Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen is vooral een gevolg van de kleinere sterftekansen voor vrouwen van 65 jaar en ouder. Levensverwachting wordt beïnvloed door leefstijl. Roken, alcoholgebruik en stress zijn drie belangrijke factoren met sterke invloed op levensverwachting die altijd verschillend waren voor mannen en vrouwen. Wat roken betreft is er een duidelijke trend. Steeds meer mannen zijn met roken gestopt en steeds meer vrouwen zijn ermee begonnen. In 2012 rookte 26% van de mannen en 20% van de vrouwen van 19 jaar en ouder wel eens of dagelijks.

En zwaar drinken? Ook wat dat betreft staan vrouwen tegenwoordig hun mannetje. Van de mannen drinkt één op de zeven (14,1%) minstens één keer zes glazen alcohol op een dag. Van de vrouwen drinkt 6,8% minstens één keer per week meer dan vier glazen.

Stress
Met de toegenomen intrede in het arbeidsproces door vrouwen is ook de hoeveelheid dagelijkse ongunstige stress toegenomen en ook dat is een factor die van belang is. In Groot Brittannië koppen de kranten daarom: Hoe de stress van het dagelijkse werk vrouwen doodt. Wat kort door de bocht natuurlijk. Vrouwen hebben niet alleen de stress van het werk, maar ook meestal nog van de opvang van de kinderen en het management van het gezin.

Dat neemt niet weg dat als vrouwen zich in toenemende mate als stomme jongens gaan gedragen de invloed van roken, alcoholmisbruik en stress op de levensverwachting zullen hebben. Het lijkt erop dat de aanpak om die risico’s te verkleinen vooral mannen bereikt heeft en aan vrouwen voor een belangrijk deel voorbij zijn gegaan.

Gelijkwaardigheid
De uitdaging is dus dat vrouwen zich niet aan de werkplaats moeten aanpassen, maar de werkplaats zich aan moet passen aan de factoren die belangrijk zijn voor de gezondheid van vrouwen. Dus werk dat rekening houdt met vrouwen voor wat betreft gezin, nog meer nadruk op gelijkwaardigheid in bijdrage partners in management huishouden, vergaderingen buitenshuis niet in de kroeg maar bij Starbucks en extra investering om te voorkomen dat meisjes gaan roken.

Maak de samenleving wat vrouwelijker dan hebben zowel mannen als vrouwen kans op een wat langere levensverwachting.


 

Het laatste boek van Ivan Wolffers is ‘Als de tijd voor altijd stil zou staan

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag: 
klik hier voor een overzicht


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (3)