3.210
77

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

VVD graait naar de pensioenkassen

De liberalen praten onzin. Nederland heeft geen gebrek aan kapitaal en pensioenfondsen investeren al in Nederland, maar de VVD wil ze liever gebruiken om rechtse hobby's te financieren

In het programma van de VVD staat als [wets]voorstel dat pensioenfondsen meer in Nederland moet investeren. Zogenaamd om de Nederlandse economie te stimuleren, maar eigenlijk is het een verkapte graai in de pensioenpotten door de VVD.

De argumentatie van de VVD is gewoon onzinnig. Nederland heeft geen gebrek aan kapitaal. Daarnaast wordt er door Pensioenfondsen al geïnvesteerd in Nederland. Het is niet zo dat al het pensioengeld over de grens wordt belegd. Het toegenomen beschikbare kapitaal zal niet leiden tot een plotse uitbreiding van productiecapaciteit, wat uiteindelijk meer banen betekent en meer inkomsten voor de overheid. De huidige crisis kenmerkt zich juist door het feit dat er sprake is van vraaguitval. Capaciteit of aanbod is niet het probleem.

Er is een aantal redenen waarom het plan van de VVD zo enorm onzalig is:

1) Rendementen van pensioenfondsen zullen dalen. Ook al is Nederland een betrouwbaar land,  de beste rendementen worden toch vooral in het buitenland gehaald. Door het lagere rendement daalt de dekkingsgraad van de fondsen met alle afwaarderingsrisico’s van dien. En dit zal zeker gebeuren bij recessies in Nederland, waardoor het rendement helemaal wegzakt.

2) Pensioenfondsen dwingen meer in Nederland te  beleggen betekent dat zij minder goed hun risico kunnen spreiden. De pensioenfondsen worden daardoor kwetsbaarder bij recessies.

3) Het voorstel van de VVD betekent eigenlijk dat zij via een omweg een greep wil doen in de pensioenkas. De gedwongen beschikbaarheid van kapitaal van de pensioenfondsen zal het rentepercentage van staatsleningen laag houden.

Pensioenfondsen zijn uiteindelijk de grote institutionele beleggers die de staatsobligaties opkopen. De Staat profiteert zo direct dus nog meer van de pensioenfondsen, terwijl de fondsen daar met een slechter rendement voor worden beloond. Op die manier maakt de VVD misbruik van het enorme kapitaal van de pensioenfondsen om haar eigen rechts hobby’s te bekostigen, waar de gepensioneerde moet aftikken.

Dit artikel verscheen eerder op het weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (77)