1.719
43

Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam

Ronald Buijt is sinds 2006 lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Ronald (1970) is getrouwd en trotse vader van een dochter. Hij werkt als planner bij een transportbedrijf en is in het verleden (jeugd)voetbaltrainer geweest bij Excelsior '20 (Schiedam) en Alexandria '66 (Oosterflank).
Ronald heeft veel affiniteit met sport- en jeugdzaken. Op sportgebied vecht hij voor de vele clubs in deze stad die het moeilijk hebben. Hij pleit voor een forse lastenverlichting voor de clubs. Hij ziet veel mogelijkheden om sport te integreren op de basisscholen, mits er genoeg sportlocaties zijn. Op dit terrein is nog veel te winnen.
Ronald zet zich graag in voor de jeugd die niet voor problemen zorgt. Hij vindt het van de gekke dat er door dit stadsbestuur nauwelijks geïnvesteerd wordt in deze groep. Bijna al het geld gaat momenteel naar de probleemgevallen, maar tot overmaat van ramp zorgt dit niet eens voor een daling van de problemen.
Verder is Ronald voorstander van strafcampussen voor notoire jeugdcriminelen. Dit is goed voor de andere jeugd, die niet meer beïnvloed of geïntimideerd worden, beter voor de leraren en, de buurten en dus goed voor Rotterdam.
Portefeuilles: Brede Scholen en Elektronisch Kinddossier (EKD). Tevens is Ronald voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

VVD laat eigen achterban keihard vallen

Een ordinaire schaamlap voor het bloeden

De euforie deed denken aan de dagen nadat Job Cohen in 2010 bekend had gemaakt dat hij de PvdA ging leiden. De presentatie van het akkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten gaf blijk van gevoel voor de urgente situatie waarin ons land zich bevindt.

Iedereen zou de gevolgen van dit akkoord gaan voelen, zo blaatte een groot gedeelte van de media Mark en Diederik na. Zelf mochten de helden een uur lang oreren in Nederlands belangrijkste talkshow hoe het toch mogelijk was dat zij dit allemaal zo snel geregeld hadden. Hoe zij zo groots waren geweest over hun eigen schaduw heen te stappen. Hoezeer zij de ander iets gunden.

De volgende dag, als de werkelijke gevolgen van dit akkoord doordringen, blijkt hoezeer de VVD haar eigen achterban keihard heeft laten vallen. Inderdaad gaat iedereen het merken maar de ene groep veel meer dan de andere. Wat is er nog over van al die zaken waarbij rechts Nederland zijn vingers kon aflikken? Waar is die man gebleven die niet naliet te verkondigen pal te staan voor hardwerkend Nederland? Waar is die partij gebleven die stoer verkondigde dat werkend Nederland belastingverlaging verdiende?

Maar, zult u denken,  de hoogste schijven gaan toch omlaag? En er komt toch een extra arbeidskorting van  500 euro per jaar ? Klopt. Vanaf 2014 gaat de 3e schijf van 42% naar 39% en in 2017 is er (mogelijk) een arbeidskorting van 500 Euro. Ik zal aantonen dat dit een ordinaire schaamlap is voor het bloeden.

Een partij kan in Nederland nooit al haar verkiezingsbeloftes inlossen. Door ons kiesstelsel moeten meerdere partijen altijd compromissen sluiten. Het is dus volkomen logisch dat ook de VVD concessies heeft moeten doen. Dat begrijpt iedere kiezer. Iedereen weet ook dat elke partij bepaalde kernpunten heeft. Zeg maar de principes over hoe je tegen onze maatschappij aankijkt en waarop je bestaansrecht als politieke organisatie berust. Hierop concessies doen is al lastiger maar zelfs op deze punten accepteren de meeste kiezers dat je op een enkel punt iets toegeeft omwille van de regeerbaarheid van dit land. Maar de VVD heeft op haar kernpunten zoveel concessies gedaan dat ze volstrekt ongeloofwaardig is geworden.

Een van de meest onderbelichte punten is dat in hun verkiezingsprogramma’s zowel VVD als PvdA pleiten voor een begrotingsevenwicht in 2017. Het tekort is in 2017 in werkelijkheid minimaal 1,5%. Toch vreemd als je beiden voor de verkiezingen iets belooft, vervolgens beiden mag beslissen en dat het dan toch op 1,5% uitkomt. Het argument van compromissen moeten sluiten gaat hier niet op. Hier plegen beiden dus puur kiezersbedrog.

In de beeldvorming hebben beide partijen een aantal flinke concessies gedaan. Van de PvdA wordt gezegd dat zij een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (OS) heeft moeten slikken en dat de hervormingen op de arbeidsmarkt zeer pijnlijk zijn voor de PvdA.

De werkelijkheid is anders. De VVD pleitte in haar verkiezingsprogramma voor een bezuiniging van liefst 3 miljard Euro op OS en de PvdA wilde niets bezuinigen. In werkelijkheid wordt er de eerste 4 jaar 750 miljoen op OS bezuinigd maar tegelijkertijd komt er 250 miljoen extra beschikbaar voor speciale projecten in de Derde Wereld. Per saldo dus 500 miljoen Euro. De PvdA wijkt dus 500 miljoen af van haar verkiezingsprogramma en de VVD 5 x zoveel , namelijk 2500 miljoen Euro. Hoezo de PvdA heeft een zware concessie gedaan op ontwikkelingssamenwerking?

De hervormingen op de arbeidsmarkt zijn inderdaad een succesje voor de VVD maar ook dit moet niet overdreven worden. De ontslagtoets blijft gewoon en werkgevers zullen nog steeds een ontslagvergoeding moeten betalen. Zelfs als een ontslagen werknemer het niet eens is met een beslissing van het UWV kan hij nog naar de rechter. De duur van de WW wordt beperkt van 3 naar 2 jaar en de uitkering in het tweede jaar wordt fors lager. Het financiële voordeel dat werkgevers (VVD-achterban!) hebben door deze hervorming van het ontslagrecht wordt verrekend door verhoging van de WW-premie.

Met die enorme concessies voor de PvdA valt het dus reuze mee. Hoe anders is dat voor de VVD. Een opsomming van de zaken die de VVD heeft weggegeven:
    •    Er wordt gemorreld aan de hypotheekrente aftrek voor bestaande gevallen
    •    Er komt zeer tegen de wens van de VVD een generaal kinderpardon
    •    De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk. Bovenmodale inkomens gaan tot 24 keer (!) zo veel premie betalen als mensen met een bijstandsuitkering (480 euro om 20 euro)
    •    Er wordt fors meer geïnvesteerd in allerlei klimaatspielerij en alternatieve energiebronnen. Duidelijk op initiatief van de PvdA
    •    De Palestijnse Autoriteit wordt volledig gelijkgesteld met Israël. Een even pijnlijke als onbegrijpelijke concessie voor de van oudsher zeer pro Israëlische VVD
    •    Er komen geen door de VVD zo gewenste minimumstraffen
    •    Er komt vrij verkeer voor Bulgaren en Roemenen. Nederland laat haar bezwaren hiertegen definitief vallen
    •    Van alle stoere taal uit het verkiezingsprogramma over Europa (2 miljard minder afdragen, geen verhuizing naar Straatsburg, landen die zich niet houden aan 3% regeling moeten uit de Euro gezet worden) is geen letter, niets,  nada in het regeerakkoord verschenen
    •    Er komt een forse inkomensnivellering. De hard werkende Nederlanders gaan juist meer belasting betalen en van de mensen met een uitkering groeit juist de koopkracht. Dit staat haaks op de principiële uitgangspunten van de VVD  
    •    Diezelfde hardwerkende Nederlander gaat meer accijnzen betalen voor zijn tabak, brandstof en alcohol
    •    Eerder werd door VVD en PvdA al de BTW verhoogd naar 21% en werd de assurantiebelasting verhoogd van 9% naar 21%
    •    De lasten voor de bedrijven stijgen met miljarden Euro’s
    •    Van de 1000 Euro die Rutte aan alle werkenden beloofde zal pas in 2017 slechts 500 Euro worden teruggegeven (toevallig het jaar van de beoogde verkiezingen). De eerste jaren merken we hier dus nagenoeg niets van. Stel dat het kabinet in 2015 valt (niet ondenkbaar) dan kan dit dus makkelijk worden teruggedraaid door een nieuw kabinet. Echter alle lastenverzwaringen en bezuinigingen zijn dan wel al in gegaan. We gaan dus per direct zeker fors meer betalen maar van het beloofde cadeautje mogen we alleen maar hopen dat we het in 2017 daadwerkelijk (voor de helft) gaan ontvangen

Tot slot is daar nog de ongekende bezuiniging die wordt ingeboekt op het openbaar bestuur. Oplopend tot wel 2,8 miljard in 2017. De ambities zijn bekend. We horen het bekende riedeltje  al zo lang. Ieder nieuw kabinet neemt het zich weer voor:  Efficiënter besturen, minder ambtenaren, afschaffen bestuurslagen, minder provincies, minder bureaucratie, minder overhead etc. etc. De praktijk blijkt iedere keer weerbarstiger en de doelstellingen zijn nog nooit behaald. De kans dat ook deze keer dit onnoemelijke hoge bedrag niet gehaald gaat worden is levensgroot. Wat wordt dan het alternatief voor de VVD? Is daar over gesproken met de PvdA? Is er een plan B als zaken niet gehaald worden? Loopt de staatsschuld verder op? Vervalt de beloofde 500 euro? Gaat de zorgpremie naar 800 euro voor iedereen vanaf modaal? Gaan mensen die werken de werkelijke kosten voor onderwijs betalen voor hun kinderen? We weten het niet maar wat we wel weten is dat het gretig ingeboekte bedrag van 3 miljard per jaar nooit gehaald gaat worden.

Samengevat: Dit coalitieakkoord heeft met Bruggen Slaan niet alleen een PvdA-motto, maar nog erger is dat het een zeer fors PvdA-gehalte heeft qua inhoud. Nogmaals, concessies zijn begrijpelijk. Maar wat de VVD allemaal heeft weggegeven is ongelooflijk. Het nieuwe regeerakkoord is een keiharde klap in het gezicht van hardwerkend Nederland in het geheel en van de VVD achterban in het bijzonder. Het is maar goed dat de leden van de VVD niet, zoals die van de PvdA, over dit akkoord mogen stemmen. Dan had dat hele bruggen slaan mogelijk alsnog niet doorgegaan…….>

Geef een reactie

Laatste reacties (43)