2.320
45

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

VVD ontneemt ingeburgerde werkende immigrant recht op bijstand

Gaat dit echt 2 miljard euro opleveren? Rekent u even mee. 

De VVD wil immigranten gedurende tien jaar geen recht op een bijstandsuitkering geven, want immigranten moeten hierheen komen om te werken en niet om een uitkering te krijgen. Mooi gezegd.

Welke rechten hebben immigranten volgens de huidige wet? Immigranten die minimaal vijf jaar in Nederland hebben gewoond, kunnen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Die vergunning kan men, volgens de wet, alleen krijgen als het inburgeringsexamen behaald is (een uitvinding van mevrouw Verdonk, voorheen VVD) en als men over voldoende middelen van bestaan beschikt. Als je hier onbeperkt mag blijven wonen, heb je recht op de sociale voorzieningen waar een Nederlander ook recht op heeft. Dat ligt voor de hand, je krijgt immers alleen een permanent recht om hier te blijven wonen als je hebt aangetoond jezelf te kunnen onderhouden. Van de gemiddelde Nederlander wordt dat ook verwacht.

Zolang iemand slechts voor bepaalde tijd een verblijfsvergunning heeft, is er geen recht op bijstand. Wat de VVD wil is dus niet zozeer een immigrant het recht op een uitkering te ontzeggen, want dat recht heeft hij/zij nu ook niet zolang hij of zij geen onbeperkte verblijfsvergunning heeft, maar de VVD wil een permanente  verblijfsvergunning pas na 10 jaar geven, in plaats van na 5 jaar. Dat betekent dus dat ingeburgerde werkende immigranten nog 5 jaar extra moeten wachten voor ze zeker weten dat ze hier mogen blijven. En mochten ze de pech hebben in de bijstand te komen, dan weg wezen.

Deze maatregel moet volgens de VVD op termijn 2 miljard euro opleveren. Pardon? U zei, 2 miljard euro? Zullen we dat eens even narekenen? Stel dat er 250.000 immigranten zijn die langer dan 5 maar korter dan 10 jaar in Nederland verblijven, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en daarom een permanente verblijfsvergunning hebben. Dat is, denk ik, een overschatting, maar we geven de VVD een kans. Door deze mensen geen recht op bijstand te geven wordt er volgens de VVD 2 miljard euro bespaard. Dat zijn 125.000 uitkeringen per jaar. Dat betekent dus dat 50% van de desbetreffende immigranten langdurig werkloos moet zijn. Maar dat kan toch niet waar zijn. Het kan zijn dat 5 tot 10% van deze groep pech heeft en na verloop van tijd in de bijstand terecht komt. Als dat voor de helft van deze groep geldt, is dat geen pech meer, maar opzet en zouden deze mensen dus helemaal geen permanente verblijfsvergunning kunnen hebben.

Dus, of er zijn veel immigranten die ten onrechte een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen, maar daar moet de VVD dan wat aan willen doen, want de wet is de wet. Of: de VVD wil gewoon werkende mensen hun sociale bescherming ontnemen. Dat laatste lijkt me meer voor de hand liggen, want de VVD stelt in zijn verkiezingsprogramma ‘orde op zaken’ eigenlijk voor op termijn alle uitkeringen af te schaffen.

Behalve de AOW dan, want daar komen VVD’ers natuurlijk wel in terecht.

Geef een reactie

Laatste reacties (45)