1.089
74

Communicatie adviseur

Gijs Dröge is (vanuit Public Green) zelfstandig adviseur op het gebied van communicatie, public affairs en duurzaam ondernemen. Ook is hij actief binnen de VVD.

VVD, stop met duurzame energievoorziening als grap zien

Betreft: open brief van Liberaal Groen over uitlatingen op partijcongres

Geachte heer Blok, beste Stef,

Afgelopen maandag deed het NRC verslag van ons partijcongres. Jij stelt in deze krant dat er niets over is van Groen Rechts en dat “de gekte in het energiebeleid wel weer zal overwaaien (want windmolens draaien immers op subsidie)”. Eerder dit najaar kwam jouw fractie onder andere met voorstellen om het KNMI op te heffen en de elektrische auto in de ijskast te zetten. Namens de denktank ‘Liberaal Groen’ (die overwegend uit actieve VVD leden bestaat) willen we hier kort op reageren want, er waait niets over!

De druk op grondstoffen, water, energie en schone lucht neemt alleen maar toe. Dus ook de noodzaak te werken aan een duurzame samenleving en duurzame energievoorziening. Het grootste deel van het bedrijfsleven is intussen overtuigd van het belang van de transitie naar duurzaamheid. Het bedrijfsleven investeert fors in duurzaamheid en laat zien dat juist daardoor economische kansen ontstaan. Wij vragen ons af in hoeverre het bedrijfsleven de VVD nog als haar bondgenoot ziet. Elke keer weer dat de VVD zich zo tegen duurzaamheid profileert komt de VVD verder af te staan van waar onze samenleving naar toe wil: een duurzame samenleving, een duurzame economie, de basis voor toekomstige welvaart.
We citeren graag ons eigen verkiezingsprogramma:

“De VVD wil toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. Dit biedt kansen voor het milieu én voor onze economie. Zo werken we aan een schoner milieu, maar ook aan meer banen. De VVD maakt de komende jaren een bedrag van 450 miljoen euro vrij om innovatie in schone en hernieuwbare energie te stimuleren. De energietransitie naar hernieuwbare bronnen is dé kans om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen en als land een koppositie te verwerven op het gebied van kennis, innovatie en toepassing ervan. De VVD wil dat de beschikbare gelden worden ingezet om ondernemerschap te belonen, bijvoorbeeld door lagere belastingen voor greentech. Ook kan de overheid een (startende) duurzame ondernemer garantieregelingen geven. De VVD wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele brandstof, zuinig omgaat met energie en dat de uitstoot van CO2 wordt teruggebracht.”

Dat zijn heldere doelstellingen.

Aan het verkiezingsprogramma ligt het niet. Gelukkig herkennen we dat bij de inbreng van individuele kamerleden van de VVD soms ook. Maar het wordt tijd dat politieke leiding van de VVD evenzeer een stevig pleidooi houdt voor een duurzame samenleving en duurzame energievoorziening, in plaats van er de draak mee te steken. De VVD moet zich realiseren dat bij haar verantwoordelijkheid als grootste regeringspartij politiek leiderschap past. Leiderschap dat antwoord geeft op de grootste maatschappelijke uitdagingen, leiderschap dat duidelijke doelstellingen formuleert en daarvoor een liberale koers uitzet.

Ook langs deze weg biedt Liberaal Groen de VVD nogmaals aan om hierin een belangrijke bijdrage te leveren. We verbinden ons graag aan een VVD die werk maakt van een duurzame en liberale samenleving.

Met vriendelijke groet,
Namens de denktank Liberaal Groen

Gijs Dröge en Gerd-Jan Otten
(beide ook actief lid van de VVD)

Geef een reactie

Laatste reacties (74)