1.071
15

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

VVD wil zzp’er in pensioencollectief

De VVD, “de partij voor de ondernemers”, begrijpt zelfstandige ondernemers niet

Soms begrijp ik helemaal niets van de VVD. Altijd sturend op zelfredzaamheid en zo min mogelijk overheidsbemoeienis, zeker als het gaat om het bedrijfsleven. Nu komt Helma Lodders van de VVD met een plan om het pensioen van zelfstandigen collectief te organiseren.

In de opvatting van de VVD is de zelfstandige onderverzekerd en daar dienen maatregelen tegen genomen te worden. De VVD wil dat zelfstandigen via de zogenaamde PPI, Premiepensioeninstelling, zich collectief gaan verzekeren. Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder in Nederland, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. Dus de zelfstandige wordt geacht zich voor zijn pensioen te verzekeren en dient daarbij zelf al het risico te dragen.

De kern van PPI is dat werkgever en werknemer -in geval van een zelfstandige dezelfde persoon- een premie inleggen en dat de PPI organisatie dit naar eigen goeddunken belegt. De hoogte van het rendement hangt af van de inleg en het beleggingsrendement. Dat kan dus een hoog risico inhouden voor de zelfstandige. Als de werknemer met pensioen gaat moet hij of zij met dat kapitaal zelf een levenslange uitkering kopen bij een verzekeraar. De PPI regelt niets voor nabestaanden. Een partnerpensioen moet apart geregeld worden bij een verzekeraar. Ook arbeidsongeschiktheid moet apart verzekerd worden.

De adder onder het gras is dat op deze manier het kapitaal bij zelfstandige ineens binnen handbereik van de Overheid komt. Ook stelt de VVD dat het vrijblijvend is, toch zal dit in beperkte mate gelden. Een collectief regelen vanuit de Overheid is alleen dan zinvol als de beoogde doelgroep zich ook daadwerkelijk daarbij aansluit. Een collectief regelen waar maar enkele zelfstandigen aan deelnemen, is volkomen waardeloos. Dus zodirect heeft de zelfstandige de keuze of om zich niet te verzekeren voor pensioen of zich aan te sluiten bij het collectief dat de VVD hem voorschotelt. De marktwerking op pensioenen voor zelfstandigen wordt op deze manier effectief om zeep geholpen.

Het ligt voor de hand dat er dan grenzen worden gesteld aan het gewenste rendement en het bedrag van pensioen waartegen de zelfstandige zich moet verzekeren. Langs die weg gaat de overheid sturen op de pensioenpremies, kapitaal, reserves en rendement. Voor de Overheid erg gunstig want er komt ineens een collectief bij dat als belegger kan opereren op de obligatiemarkt.

Het aantal zelfstandigen is ongeveer 800.000. Rekent u maar uit als die ineens collectief pensioenpremie gaan inleggen bij een PPI. En dat is gunstig voor de staatskas. Hoe meer kapitaal beschikbaar komt op de obligatiemarkt, des te gunstiger dat is voor de rente die de overheid moet betalen. De VVD tracht via een achterdeurtje de staatskas te spekken. En een dergelijke spaarpot is een prachtige bron van inkomsten voor de belastingdienst als het gaat om fiscalisering van het pensioen.

Het merkwaardige is dat de VVD zich ineens actief gaat mengen in de wijze waarop een zelfstandige zijn leven inricht als het gaat om verzekeren. Moet de ZZP zich zodirect dan ook collectief gaan verzekeren voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid? Die laatste wetgeving, WAZ, is juist door Gerrit Zalm -ook VVD- beëindigd, waarbij de inleg van bijna 2 miljard euro in de staatskas verdween. Een zzp’er kiest er juist bewust voor om zijn zaken zelf te regelen ook als het gaat om zijn pensioen. Er zijn meerdere ZZP collectieven die dit al geregeld hebben en daar geen Overheidsbemoeienis bij nodig hebben. Blijkbaar begrijpt de VVD, “de partij voor de ondernemers”, zelfstandige ondernemers niet.

Dit stuk is overgenomen van de website van Hans Groen.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)