3.960
40

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Waar is de halvering van de veestapel gebleven?

Een goed plan van D66 dat bovendien zeer gunstige neveneffecten biedt

cc-foto: Dzīvnieku brīvība

Noch in de Troonrede, noch in de Miljoenennota troffen wij enige verwijzing aan naar het recente voorstel van regeringspartij D66 om vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, om de uitstoot van stikstof drastisch te reduceren. Eerder het tegendeel: groei.

Dat is zeer teleurstellend.

Al zou volgens velen met mij ook het aantal koeien en geiten minstens gehalveerd moeten worden, was het desondanks een goed plan van D66. Want het biedt bovendien zeer gunstige neveneffecten.
De helft minder mais op het land.
De helft minder mest en giffen, i.c. minder fosfaat, stikstof en pesticiden, zodat de omgeving (waaronder grondwater) gespaard blijft.
De helft minder veevoertransporten en veetransporten.
De helft minder onderhoud aan het door deze transporten gekwelde weggennet en minder files uiteraard.
Geen uitbreiding van het weggennet meer op het platteland.
En last but not least, op termijn misschien de helft minder leden voor LTO Nederland, annex de lobbyclubs van varkenshouders (POV) en kippenboeren (NOP en NVP)?

Bedenkelijke organisaties immers, herinnerend aan de Iraakse minister van informatie Al-Sahaf, die bleef volhouden dat er in het Bagdad van Saddam niets aan de hand was, terwijl om hem heen sirenes gilden en rookwolken opstegen. Hopelijk pakt de Tweede Kamer dit plan binnenkort weer op.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (40)