9.049
110

Fractievoorzitter D66

Fractievoorzitter van D66 die zich voortdurend inzet voor een open, tolerante en vrijzinnige samenleving, met kansen voor iedereen, en die daarover steeds volop het debat aangaat. Dat deed hij al als wethouder van Leiden, als burgemeester van Wageningen, als partijvoorzitter, als minister voor bestuurlijke vernieuwing en als kandidaat-lijsttrekker.

Alexander is geboren in 1965 en studeerde in Leiden kunstgeschiedenis en archeologie. Hij werkte voor hij de politiek in ging als veilingmeester bij Van Stockum's Veilingen. Op 30-jarige leeftijd werd hij wethouder in Leiden. Nadat hij in maart 2005 Thom de Graaf opvolgde als minister, werkte hij met veel energie aan uitvoering van zijn agenda voor democratische vernieuwing.

Lijsttrekker D66 bij de verkiezingen in november 2006.

Waarom D66 de advertentie van het CIDI niet heeft ondertekend

De discussie wordt gekaapt door de kleine groepen met een extreme mening

Laat ik vooropstellen dat ik iedere vorm van antisemitisme veroordeel. Bij de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen – het belangrijkste debat in het politieke jaar – heb ik mijn zorg uitgesproken over het opkomende (politieke) antisemitisme in Europa en Wilders’ samenwerking met mensen die door de rechter zijn veroordeeld wegens antisemitisme. Alleen collega Slob steunde me hier destijds in.

Om verschillende redenen heb ik besloten om niet mee te doen met de actie van het CIDI. In de eerste plaats probeer ik terughoudend te zijn met buitenparlementaire acties als demonstraties, petities en ook advertenties. Ik zie het als mijn taak als parlementariër om in de Tweede Kamer te proberen het kabinetsbeleid bij te sturen en de uitgangspunten en waarden van D66 te verdedigen, zoals het principe om alle mensen gelijk te behandelen en niet te discrimineren. Het is aan de maatschappij en aan individuen om op hun manier bij te dragen aan het politieke en publieke debat, bijvoorbeeld door demonstraties en petities. Het is wat mij betreft aan Kamerleden om aan alle verschillende geluiden een parlementaire vertaling te geven.

Daarnaast begrijp ik dat het CIDI wil proberen de hele maatschappij te verenigen achter een boodschap tegen antisemitisme, maar dit wordt bemoeilijkt door het feit dat er maar één organisatie (het CIDI) het initiatief tot de actie heeft genomen. Wat daarbij niet helpt, is dat mij gisteren te kennen werd gegeven dat de PVV buiten de advertentie werd gehouden. Als de opzet is om mensen te verenigen tegen antisemitisme werkt het juist polariserend en verdelend om partijen uit te sluiten.

Mijn belangrijkste bezwaar is dat alle woorden in discussies over het Midden Oosten, antisemitisme, maar ook over Gaza in deze dagen op een goudschaaltje worden gewogen. De discussie wordt gekaapt door de kleine groepen met een extreme mening. Ik kies er dan ook liever voor om te benadrukken dat we als maatschappij en politiek niet alleen antisemitisme, maar alle vormen van discriminatie moeten afkeuren.

Geef een reactie

Laatste reacties (110)